Prokurator Wrzosek: Treść wniosków o zabezpieczenie skonsultowałam z innymi prokuratorami

Prokurator nie wykonuje swoich obowiązków służbowych wyłącznie w siedzibie jednostki, w której jest zatrudniony – mówi „Rzeczpospolitej” Prokurator Ewa Wrzosek.

Aktualizacja: 29.03.2024 12:26 Publikacja: 29.03.2024 04:30

Ewa Wrzosek

Ewa Wrzosek

Foto: TV.rp.pl

„Złożone przez prokurator Ewę Wrzosek wnioski do sądów, mające zablokować działania PiS ws. mediów publicznych, powstały poza siedzibą prokuratury. (…) Dokumenty mogły być przygotowane w kancelarii Clifford Chance” – to czwartkowe doniesienia portalu WP. Kancelaria poinformowała nas, że nie komentuje sprawy. A jak pani odniesie się do tych informacji?

Nigdy nie ukrywałam faktu podjęcia przeze mnie działań, o które pani pyta. Ale zacznijmy od przypomnienia, w reakcji na jakie działania byłego ministra kultury i dziedzictwa narodowego wnioski te zostały skierowane. 23 listopada 2023 r. Piotr Gliński wystąpił do Rady Mediów Narodowych o wyrażenie zgody na dokonanie takich zmian w statutach jednostek publicznej radiofonii i telewizji oraz PAP-u, których jedynym celem było pozbawienie walnych zgromadzeń, czyli Skarbu Państwa, uprawnienia do swobodnego powoływania organów spółek (likwidatorów), nakazując obligatoryjne objęcie tych funkcji przez dotychczasowych członków zarządu. Planowane zmiany miały na celu  utrzymanie partyjnej kontroli nad działalnością mediów publicznych i stanowiły rażący przykład naruszenia interesu publicznego. 

29 listopada 2023 r. do Prokuratury Rejonowej Warszawa Mokotów - jako właściwej miejscowo dla spółek kluczowych z punktu widzenia realizacji misji mediów publicznych tj. TVP SA i Polskiego Radia SA wpłynęło zawiadomienie ówczesnego posła Bartłomieja Sienkiewicza dotyczące tych niekorzystnych dla Skarbu Państwa działań z jednoczesnym wnioskiem pilne o podjęcie działań przez naszą prokuraturę na zasadzie art. 7 kodeksu postępowania cywilnego. Przepis ten uprawnia prokuratora do żądania wszczęcia postępowania w każdej sprawie, jak również udziału w każdym toczącym się już postępowaniu jeżeli według jego oceny wymaga tego ochrona praworządności, praw obywateli lub interesu społecznego. 

Starała się pani zablokować betonowanie mediów publicznych przez Prawo i Sprawiedliwość poprzez składanie prokuratorskich wniosków do sądów?

Aż takiej mocy nie mam, ale celem skierowanych przeze mnie wniosków miało być zabezpieczenie roszczeń o stwierdzenie nieważności/uchylenia uchwał w statutach jednostek publicznej radiofonii i telewizji. W moim najgłębszym przekonaniu tego właśnie wymagał interes społeczny. Decyzja, czy te wnioski uwzględnić należała już do sądów. Tyle, że w międzyczasie okazało się, że prokuratorka rejonowa Warszawa-Mokotów Monika Laskowska po konsultacjach z ówczesnym prokuratorem okręgowym w Warszawie Mariuszem Dubowskim oraz regionalnym - Jakubem Romelczykiem, tym od otwierania prokuratury w dzień wolny od urzędowania dla polityków Suwerennej Polski, zaczęła wycofywać wysłane już wnioski.  

Czytaj więcej

SN zdecydował: prok. Mróz zachowa immunitet. W tle sprawa prok. Wrzosek i Pegasus

Jaki był argument?

Jako argument podniosła, iż przedmiotowe wnioski zostały złożone przez osobę podającą się za prokuratora Prokuratury Rejonowej Warszawa Mokotów w Warszawie i poza zakresem powierzonych czynności. Jestem prokuratorem prokuratury mokotowskiej z krótkimi przerwami już 30 lat, ale zdaniem prokurator Laskowskiej to mało. Abstrahując więc od  motywacji jaką wówczas się kierowała, jej uzasadnienie było skandaliczne i dodatkowo dowodzi rażącej nieznajomości przepisów regulujących funkcjonowanie prokuratury, w której adekwatnie do zasady jednolitości i niepodzielności - każdy prokurator reprezentuje prokuraturę jako całość, czynności poszczególnych prokuratorów są czynnościami całej prokuratury, a potencjalne niezastosowanie do polecenia prokuratora przełożonego nie pozbawia ważności czynności przedsięwziętej niezgodnie z jego wolą i nie czyni jej wadliwą.

Treść sporządzanych wniosków o zabezpieczenie skonsultowałam z innymi prokuratorami - mającymi większe doświadczenie w dziedzinie prawa spółek i gospodarczego.

A czy druk wniosków odbył się poza siedzibą Prokuratury Rejonowej Warszawa Mokotów?

Prokurator nie wykonuje swoich obowiązków służbowych wyłącznie w siedzibie jednostki, w której jest zatrudniony. Wnioski o zabezpieczenie zostały nadane w placówce pocztowej, poza przyjętym systemem obiegu korespondencji służbowej, gdyż ich wysyłka w siedzibie prokuratury mokotowskiej zostałaby uniemożliwiona przez prokurator rejonową Warszawa Mokotów Monikę Laskowską. Czego jasno dowodzi jej późniejsze zachowanie. Umieściłam je w portalu sądowym, po zalogowaniu z wykorzystaniem służbowego adresu e-mail. Na ten adres kierowana była również zwrotna korespondencja sądowa. Cała korespondencja urzędowa w tej sprawie była ewidencjonowana w urządzeniach elektronicznych prokuratury mokotowskiej. 

Wydział Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej od grudnia 2023 r. prowadzi śledztwo w sprawie wniesienia do kilkunastu sądów okręgowych na terenie kraju pism procesowych datowanych na 30 listopada 2023 r. 

O postępowaniu Prokuratury Krajowej wiem z mediów, nie wiem jaki jest jego zakres. Wnioskując po dacie - zostało zainicjowane przez ówczesne kierownictwo prokuratury regionalnej czy też okręgowej w Warszawie. Czyli przez te same osoby, które podjęły tyle działań aby moje starania, całkowicie zgodne z prawem i na jego podstawie, okazały się bezskuteczne. Mam tylko nadzieję, że również zachowanie tych prokuratorów, w tym prokurator Moniki Laskowskiej, zostanie objęte zakresem prowadzonego śledztwa. 

Sądy i trybunały
Sędzia Piebiak może stracić immunitet. Oskarża go były lider KOD
Materiał Promocyjny
Tajniki oszczędnościowych obligacji skarbowych. Możliwości na różne potrzeby
Konsumenci
Frankowicze mają nowy sposób na banki. Donoszą do prokuratury
Podatki
Ryczałtowcy chcą dzielić biznes, by obniżyć składkę zdrowotną
Praca, Emerytury i renty
Będzie dodatkowa waloryzacja emerytur i rent. Rząd odsłania karty
Materiał Promocyjny
Naukowa Fundacja Polpharmy ogłasza start XXIII edycji Konkursu o Grant Fundacji
Nieruchomości
Mieszkania społeczne. Koniec wyodrębniania na własność