Rewolucja w KRS. Tak sędziowie mają wybierać 15 sędziów

15 sędziów-członków Krajowej Rady Sądownictwa nie będzie wskazywał już Sejm, lecz samo środowisko. Przewiduje to projekt ustawy, którym izba niższa zajmie się w tym tygodniu.

Aktualizacja: 06.03.2024 12:23 Publikacja: 06.03.2024 02:02

Rewolucja w KRS. Tak sędziowie mają wybierać 15 sędziów

Foto: rp.pl

Projekt zmian w Krajowej Radzie Sądownictwa rząd przyjął 20 lutego, miesiąc wcześniej propozycje trafiły do Rządowego Centrum Legislacji. Teraz czeka je pierwsze czytanie w Sejmie. To rewolucyjna zmiana.

Kandydaci na członków KRS muszą zebrać podpisy

Wśród wybranych sędziów-członków nowej KRS mają się znaleźć: jeden sędzia SN, dwóch sędziów sądów apelacyjnych, trzech sędziów sądów okręgowych, sześciu sędziów sądów rejonowych, jeden sędzia sądu wojskowego, jeden sędzia NSA oraz jeden sędzia wojewódzkiego sądu administracyjnego.

Prawo zgłoszenia kandydata na członka Rady mają mieć sędziowie: Sądu Najwyższego, sądów powszechnych, sądów wojskowych i sądów administracyjnych. Warunek jest jeden: w dniu głosowania są czynnymi sędziami. Każdy z nich może oddać głos na jednego kandydata.

Czytaj więcej

Neo-sędziowie mają wrócić na poprzednie stanowiska. Projekt "Iustitii"

Prawo zgłoszenia kandydata na członka Rady ma grupa:

– 10 sędziów – gdy kandydat jest sędzią sądu wojskowego, NSA lub WSA,

– 25 sędziów – gdy kandydat jest sędzią sądu okręgowego,

– 40 sędziów – gdy kandydat jest sędzią sądu rejonowego.

Neo-sędziowie będą mogli startować

Do Rady nie będą mogli kandydować nowi sędziowie – powołani przy udziale w konkursie obecnej KRS. Przewidziano jednak pewną furtkę dla tych, którzy awansowali przy udziale obecnej KRS, ale wrócili do sądu niższego na własny wniosek.

Zgłoszenia kandydatów do KRS będą weryfikowane przez Państwową Komisję Wyborczą. Każdy kandydat na członka KRS będzie musiał przejść procedurę wysłuchania publicznego z możliwością zadawania mu pytań.

W dniu ogłoszenia obwieszczeniem wyników wyborów ma ustać działalność w KRS obecnych sędziów-członków Rady).

Do zarządzenia pierwszych wyborów na nowych zasadach ma dojść w ciągu 21 dni po wejściu w życie noweli ustawy o KRS. Mają się odbyć nie później niż w ciągu trzech miesięcy po wejściu w życie nowych przepisów.

Czytaj więcej

Prezydencka minister o projekcie Bodnara: kryterium niezgodne z konstytucją

Rada społeczna przy KRS doradzi przy ocenie

Pierwsze posiedzenie nowej Krajowej Rady Sądownictwa w nowym składzie zwoła minister sprawiedliwości. Obradom ma przewodniczyć najstarszy wiekiem członek Rady – sędzia.

Przy KRS powstanie rada społeczna. Będzie doradzała w sprawach dotyczących rozpatrywania i oceny kandydatów na stanowiska sędziowskie i asesorskie.

W jej skład wejdą osoby wskazane przez Naczelną Radę Adwokacką, Krajową Radę Radców Prawnych, Krajową Radę Notarialną, rzecznika praw obywatelskich oraz Krajową Radę Prokuratorów przy prokuratorze generalnym.

Kadencja Rady Społecznej będzie trwała cztery lata.

Nowelizacja wejdzie w życie dwa tygodnie po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

Etap legislacyjny: I czytanie w Sejmie

Sądy i trybunały
Sędzia Piebiak może stracić immunitet. Oskarża go były lider KOD
Materiał Promocyjny
Tajniki oszczędnościowych obligacji skarbowych. Możliwości na różne potrzeby
Konsumenci
Frankowicze mają nowy sposób na banki. Donoszą do prokuratury
Podatki
Ryczałtowcy chcą dzielić biznes, by obniżyć składkę zdrowotną
Praca, Emerytury i renty
Będzie dodatkowa waloryzacja emerytur i rent. Rząd odsłania karty
Materiał Promocyjny
Naukowa Fundacja Polpharmy ogłasza start XXIII edycji Konkursu o Grant Fundacji
Nieruchomości
Mieszkania społeczne. Koniec wyodrębniania na własność