Jak czytamy w komunikacie, członkowie Rady ponownie, po uchyleniu uchwały KRS przez Sąd Najwyższy, szczegółowo omówili kandydaturę sędzi Małgorzaty Frąckowiak-Mitury, która ubiega się o urząd sędziego sądu okręgowego.

Poinformowano, że mimo pozytywnej opinii kolegium Sądu Okręgowego w Słupsku po raz drugi sędzia nie otrzymała rekomendacji Rady do sprawowania tego urzędu.

"W ocenie Rady sędzia Małgorzata Frąckowiak-Mitura kwestionuje istniejący porządek prawny i prawomocność decyzji samej KRS, choć ubiega się przed nią o awans. Ponieważ jej go odmówiono, sędzia skierowała wniosek w tej sprawie do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka" - napisano w komunikacie. "Rada nie przedstawi Prezydentowi RP kandydata, który może kwestionować status innych sędziów" - podkreślono 

Czytaj więcej

Sędzia skazała kobietę za pomoc w aborcji. Dostała awans od Ziobry, teraz od KRS