Rzecznik Lasota użył ustawy kagańcowej przeciw sędzi Kalbarczyk

Zastępca rzecznika dyscyplinarnego Michał Lasota postawił zarzut dyscyplinarny sędzi Annie Kalbarczyk z Sądu Apelacyjnego w Warszawie za jej orzeczenia. Sędzia wyłączyła w nich od orzekania sędziego delegowanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

Publikacja: 04.10.2023 14:43

Michał Lasota

Michał Lasota

Foto: PAP/Andrzej Grygiel

Jak informuje OKO.press, to pierwsza dyscyplinarka dla sędzi Anny Kalbarczyk, która specjalizuje się w prawie karnym. Portal podkreśla, że choć nominację do sądu apelacyjnego dostała od neo-KRS i jest neo-sędzią, to jej orzecznictwo świadczy o zachowaniu niezależności. Za odwoływanie się w nim do prawa europejskiego oraz wyroków europejskich trybunałów: sprawiedliwości oraz praw człowieka,  Anna Kalbarczyk ma być szykanowana od blisko roku. W sądzie zasugerowano jej, że powinna odejść z zawodu.

Podatny na wpływ władzy

Sędzia wyłączyła  od orzekania sędziego Piotra Maksymowicza delegowanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości, gdyż w jej ocenie skład orzekający z tym sędzią nie dawał gwarancji bezstronności.

Sędzia oparła się na wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z listopada 2021 roku, w którym podważono prawo ministra do delegowania sędziów. Trybunał orzekł wtedy, że jest to sprzeczne z prawem europejskim, ponieważ poprzez delegacje minister może wpływać na orzeczenia sędziów. Takiego sędziego może bowiem odwołać w każdej chwili.

Nie bez znaczenia  jest fakt, że sędzia Maksymowicz jest również wiceprezesem Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia (z nominacji ministra Ziobry). Sędzia orzekła, że przez to może być podatny na wpływ władzy.

Działalność orzeczniczą sędzi Kalbarczyk zastępca rzecznika dyscyplinarnego Michał Lasota zakwalifikował jako delikt dyscyplinarny z artykułu 107 paragraf 1 punkty 1 i 2 ustawy o ustroju sądów powszechnych. Punkt 1 mówi o oczywistej i rażącej obrazie przepisów prawa. Punkt drugi mówi o „działaniach lub zaniechaniach mogących uniemożliwić lub istotnie utrudnić funkcjonowanie organu wymiaru sprawiedliwości”.

To przepisy tzw.  kagańcowe. Wprowadziły one kary dyscyplinarne dla sędziów za wykonywanie wyroków ETPCz i TSUE, m.in. za podważanie legalności neo-KRS, Izby Dyscyplinarnej i neo-sędziów. W czerwcu 2023 roku TSUE orzekł, że ustawa kagańcowa jest sprzeczna z prawem unijnym. Mimo to rzecznicy dyscyplinarni nadal ją stosują.

Zawiadomienia do prokuratury

Niedawno sędzia Kalbarczyk złożyła dwa zawiadomienia do prokuratury.  Pierwsze  jako sąd apelacyjny. Dotyczy ono ingerencji w jej orzeczenia przez zastępcę przewodniczącego wydziału karnego Piotra Bojarczuka (jest sędzią delegowanym). Drugie zawiadomienie złożyła jako sędzia. Dotyczy ono byłego wiceprezesa Sądu Apelacyjnego w Warszawie Przemysława Radzika oraz przewodniczącej wydziału karnego Anny Nowakowskiej (jest neo-sędzią) oraz jej zastępcy. Sędzia Kalbarczyk w zawiadomieniu zarzuca, że były wywierane na nią naciski, by odstąpiła od wykonywania wyroków ETPCz i TSUE.  

Jak informuje OKO.press, to pierwsza dyscyplinarka dla sędzi Anny Kalbarczyk, która specjalizuje się w prawie karnym. Portal podkreśla, że choć nominację do sądu apelacyjnego dostała od neo-KRS i jest neo-sędzią, to jej orzecznictwo świadczy o zachowaniu niezależności. Za odwoływanie się w nim do prawa europejskiego oraz wyroków europejskich trybunałów: sprawiedliwości oraz praw człowieka,  Anna Kalbarczyk ma być szykanowana od blisko roku. W sądzie zasugerowano jej, że powinna odejść z zawodu.

Pozostało 81% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Kup teraz
Praca, Emerytury i renty
Koniec 500+. Kiedy ostatnie wypłaty? 800+ na koncie już w grudniu?
Konsumenci
Nowy Sejm przyjął pierwszą ustawę. Dotyczy zakazu handlu w niedziele
W sądzie i w urzędzie
PESEL można już zastrzec. Jak to zrobić?
Prawo pracy
Szef może zablokować samowolną pracę po godzinach
Zdrowie
Ziobro na odchodne złożył wniosek do TK. Ma duże znaczenie dla lekarzy
Materiał Promocyjny
Razem dla Planety, czyli chemia dla zrównoważonej przyszłości