Rzecznik Lasota użył ustawy kagańcowej przeciw sędzi Kalbarczyk

Zastępca rzecznika dyscyplinarnego Michał Lasota postawił zarzut dyscyplinarny sędzi Annie Kalbarczyk z Sądu Apelacyjnego w Warszawie za jej orzeczenia. Sędzia wyłączyła w nich od orzekania sędziego delegowanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

Publikacja: 04.10.2023 14:43

Michał Lasota

Michał Lasota

Foto: PAP/Andrzej Grygiel

Jak informuje OKO.press, to pierwsza dyscyplinarka dla sędzi Anny Kalbarczyk, która specjalizuje się w prawie karnym. Portal podkreśla, że choć nominację do sądu apelacyjnego dostała od neo-KRS i jest neo-sędzią, to jej orzecznictwo świadczy o zachowaniu niezależności. Za odwoływanie się w nim do prawa europejskiego oraz wyroków europejskich trybunałów: sprawiedliwości oraz praw człowieka,  Anna Kalbarczyk ma być szykanowana od blisko roku. W sądzie zasugerowano jej, że powinna odejść z zawodu.

Podatny na wpływ władzy

Sędzia wyłączyła  od orzekania sędziego Piotra Maksymowicza delegowanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości, gdyż w jej ocenie skład orzekający z tym sędzią nie dawał gwarancji bezstronności.

Sędzia oparła się na wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z listopada 2021 roku, w którym podważono prawo ministra do delegowania sędziów. Trybunał orzekł wtedy, że jest to sprzeczne z prawem europejskim, ponieważ poprzez delegacje minister może wpływać na orzeczenia sędziów. Takiego sędziego może bowiem odwołać w każdej chwili.

Nie bez znaczenia  jest fakt, że sędzia Maksymowicz jest również wiceprezesem Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia (z nominacji ministra Ziobry). Sędzia orzekła, że przez to może być podatny na wpływ władzy.

Działalność orzeczniczą sędzi Kalbarczyk zastępca rzecznika dyscyplinarnego Michał Lasota zakwalifikował jako delikt dyscyplinarny z artykułu 107 paragraf 1 punkty 1 i 2 ustawy o ustroju sądów powszechnych. Punkt 1 mówi o oczywistej i rażącej obrazie przepisów prawa. Punkt drugi mówi o „działaniach lub zaniechaniach mogących uniemożliwić lub istotnie utrudnić funkcjonowanie organu wymiaru sprawiedliwości”.

To przepisy tzw.  kagańcowe. Wprowadziły one kary dyscyplinarne dla sędziów za wykonywanie wyroków ETPCz i TSUE, m.in. za podważanie legalności neo-KRS, Izby Dyscyplinarnej i neo-sędziów. W czerwcu 2023 roku TSUE orzekł, że ustawa kagańcowa jest sprzeczna z prawem unijnym. Mimo to rzecznicy dyscyplinarni nadal ją stosują.

Zawiadomienia do prokuratury

Niedawno sędzia Kalbarczyk złożyła dwa zawiadomienia do prokuratury.  Pierwsze  jako sąd apelacyjny. Dotyczy ono ingerencji w jej orzeczenia przez zastępcę przewodniczącego wydziału karnego Piotra Bojarczuka (jest sędzią delegowanym). Drugie zawiadomienie złożyła jako sędzia. Dotyczy ono byłego wiceprezesa Sądu Apelacyjnego w Warszawie Przemysława Radzika oraz przewodniczącej wydziału karnego Anny Nowakowskiej (jest neo-sędzią) oraz jej zastępcy. Sędzia Kalbarczyk w zawiadomieniu zarzuca, że były wywierane na nią naciski, by odstąpiła od wykonywania wyroków ETPCz i TSUE.  

Jak informuje OKO.press, to pierwsza dyscyplinarka dla sędzi Anny Kalbarczyk, która specjalizuje się w prawie karnym. Portal podkreśla, że choć nominację do sądu apelacyjnego dostała od neo-KRS i jest neo-sędzią, to jej orzecznictwo świadczy o zachowaniu niezależności. Za odwoływanie się w nim do prawa europejskiego oraz wyroków europejskich trybunałów: sprawiedliwości oraz praw człowieka,  Anna Kalbarczyk ma być szykanowana od blisko roku. W sądzie zasugerowano jej, że powinna odejść z zawodu.

Pozostało 81% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Nieruchomości
Jak kwestionować niezgodne z prawem plany inwestycyjne sąsiada? Odpowiadamy
Materiał Promocyjny
Jak wykorzystać potencjał elektromobilności
Praca, Emerytury i renty
Krem z filtrem, walizka i autoresponder – co o urlopie powinien wiedzieć pracownik
W sądzie i w urzędzie
Jak otrzymać bon energetyczny? Jest wzór wniosku
Nieruchomości
Większe odległości od działki sąsiada. Jakie zmiany się szykują
Administracja
Rzeka zabrała część nieruchomości. Kiedy przysługuje odszkodowanie?