Minister sprawiedliwości podnosi stawki wynagrodzenia zasadniczego kierowników opiniodawczych zespołów sądowych i specjalistów wchodzących w skład tych zespołów. Dla kierowników przewiduje widełki: 5390 zł – 9750 zł, a dla specjalistów 3600 zł – 8100 zł. Wyższe stawki obowiązują od 1 stycznia br., tak więc szykują się wyrównania. Dziś stawki są niższe (odpowiednio to 9 tys. zł i 7,5 tys. zł). Powód podwyżki? Wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej w 2023 r.

Podstawa prawna: rozporządzenie z 4 kwietnia 2023 r. (DzU z 6 kwietnia 2023 r., poz. 657)

Czytaj więcej

Biegli sądowi: ile jest warta opinia za 500 zł