- Ustawa o Sądzie Najwyższym, która jest rezultatem szantażu Komisji Europejskiej, narusza polską konstytucję, uderza w polską suwerenności i prowadzi do chaosu i anarchizacji w polskich sądach. Dlatego wzywamy jako Solidarna Polska pana prezydenta, który na mocy ustawy zasadniczej jest głównym strażnikiem polskiej konstytucji, wszystkich wartości, które ona chroni by zgodnie z jej literą i zgodnie z jej duchem podjął decyzję chroniącą polską suwerenność, chroniącą zapisy polskiej konstytucji, czyli zawetował uchwaloną ustawę o Sądzie Najwyższym – powiedział Zbigniew Ziobro cytowany przez portal 300polityka.pl.

Przypomnijmy, iż Sejm odrzucił w środę wieczorem wszystkie 14 poprawek Senatu do ustawy o Sądzie Najwyższym, czym zakończył prace parlamentu nad nowelą, która ma wdrożyć uzgodnione z Komisją Europejską kamienie milowe mające odblokować pieniądze z polskiego KPO.

Teraz ustawa trafi na prezydenta i od niego zależy jej dalszy los. Prezydent zgłaszał do projektu zastrzeżenia, wskazując iż nie był on z nim konsultowany i deklarował, że nie podpisze ustawy, która naruszałaby jego kompetencje do niepodważalnych nominacji sędziowskich.

Trafi do prezydenta w wersji sejmowej, a więc z przeniesieniem spraw dyscyplinarnych sędziów z SN do NSA, podobnie prowadzeniem tzw. testów niezależności i bezstronności sędziów. Dyscyplinarki innych profesji np. adwokatów zostaną w działającej od kilku miesięcy Izbie Odpowiedzialności Zawodowej. 

Ustawa wyraźne wskazuje, że nie może stanowić przewinienia dyscyplinarnego sędziego treść wydanego przez niego orzeczenia, jak też badanie niezależności i bezstronności innego sędziego. Rozszerza zaś inicjowanie testu sędziów (w praktyce głównie nowych), co mogły już czynić strony postępowania, także na skład sędziowski (Senat chciał dać to prawa także pojedyńczemu sędziemu). Uchyla też przepis, że same okoliczności towarzyszące powołaniu sędziego nie mogą stanowić podstawy do podważenia orzeczenia wydanego z udziałem sędziego lub kwestionowania jego niezawisłości i bezstronności. Został jednak przepis, że niedopuszczalne jest ustalanie lub ocena przez sąd lub inny organ władzy zgodności z prawem powołania sędziego lub wynikającego z tego powołania uprawnienia do wykonywania zadań z zakresu wymiaru sprawiedliwości.

Czytaj więcej

Ustawa o Sądzie Najwyższym uchwalona. Trafi do prezydenta