Jest komunikat SN ws. sędziego Tulei. Ten przepis zastosowano po raz pierwszy

Nie można zatrzymać sędziego, który nie popełnił przestępstwa - głosi komunikat Sądu Najwyższego po wydaniu przez Izbę Odpowiedzialności Zawodowej uchwały w sprawie sędziego Igora Tulei.

Publikacja: 29.11.2022 18:03

Manifestacja przed siedzibą Sądu Najwyższego w Warszawie

Manifestacja przed siedzibą Sądu Najwyższego w Warszawie

Foto: PAP/Tomasz Gzell

We wtorek rano Izba Odpowiedzialności Zawodowej nie zgodziła się na zatrzymanie sędziego Igora Tulei i doprowadzenie go na przesłuchanie do prokuratury. Utrzymała tym samym decyzję Izby Dyscyplinarnej w tej sprawie. Izba uchyliła też decyzję o zawieszeniu sędziego i obniżeniu mu pensji.

Czytaj więcej

SN: Igor Tuleya nie zostanie zatrzymany i doprowadzony do prokuratury

Prokuratura chce postawić Tulei zarzuty bezprawnego rozpowszechniania informacji ze śledztwa w sprawie obrad Sejmu w Sali Kolumnowej z 16 grudnia 2016 roku, które zostało dwukrotnie umorzone przez prokuraturę. W grudniu 2017 roku Sąd Okręgowy w Warszawie pod przewodnictwem sędziego Tulei uchylił decyzję prokuratury o pierwszym umorzeniu śledztwa. Sędzia zezwolił wówczas mediom na rejestrację ustnego uzasadnienia postanowienia sądu. Według prokuratury naraziło to prawidłowy bieg dalszego śledztwa.

Jak zwrócił uwagę Sąd Najwyższy, sędzia poprzez takie zachowania nie mógł popełnić przestępstwa, gdyż działał w granicach posiadanych uprawnień. Art. 95b § 1 k.p.k. stanowi, iż „posiedzenie odbywa się z wyłączeniem jawności, chyba że ustawa stanowi inaczej albo prezes sądu lub sąd zarządzi inaczej”, co wyraźnie wskazuje na kompetencję sądu do zdecydowania o jawnym prowadzeniu posiedzenia. Stanowisko to znajduje potwierdzenie także w dotychczasowym orzecznictwie Sądu Najwyższego (zob. uchwała z dnia 28 marca 2012 r., sygn. akt I KZP 26/11). W tym stanie rzeczy nie zachodzi dostatecznie uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa z art. 241 § 1 k.k., zaś żądanie prokuratury jest oczywiście bezzasadne - czytamy w komunikacie SN. 

Ponadto Sąd Najwyższy z urzędu zdecydował o uchyleniu zawieszenia sędziego w czynnościach służbowych i obniżenia wysokości jego wynagrodzenia na czas zawieszenia o 25%.

Jak czytamy w komunikacie, rozstrzygnięcie to zapadło na mocy art. 9 ustawy z dnia 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw. Jak podkreślono, przepis ten Sąd Najwyższy zastosował po raz pierwszy. - Dostrzegając niejasność wskazanej normy Sąd Najwyższy uznaje, iż należy wziąć pod uwagę funkcjonalną nierozerwalność obecnego postępowania w przedmiocie zezwolenia na zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie oraz postępowania w przedmiocie zezwolenia na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej, a także charakter zastosowanego środka analogiczny do środków zapobiegawczych przewidzianych w art. 276 k.p.k. - wyjaśniono.

Zaznaczono również, iż Sąd Najwyższy podejmując decyzje brał pod uwagę orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka dotyczące Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego (zniesionej 15 lipca br.).

Uchwała jest prawomocna, jak jednak podkreślono w komunikacie, sędzia Igor Tuleya pozostaje "objęty zezwoleniem na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej na mocy uchwały z dnia 18 listopada 2020 r., które to orzeczenie może zostać wzruszone w trybie przewidzianym przez art. 18 cytowanej ustawy z dnia 9 czerwca 2022 r. na wniosek sędziego".

Sygn. akt II ZIZ 4/22

Czytaj więcej

Sędzia Igor Tuleya: Na żadne ustępstwa nie pójdę

We wtorek rano Izba Odpowiedzialności Zawodowej nie zgodziła się na zatrzymanie sędziego Igora Tulei i doprowadzenie go na przesłuchanie do prokuratury. Utrzymała tym samym decyzję Izby Dyscyplinarnej w tej sprawie. Izba uchyliła też decyzję o zawieszeniu sędziego i obniżeniu mu pensji.

Prokuratura chce postawić Tulei zarzuty bezprawnego rozpowszechniania informacji ze śledztwa w sprawie obrad Sejmu w Sali Kolumnowej z 16 grudnia 2016 roku, które zostało dwukrotnie umorzone przez prokuraturę. W grudniu 2017 roku Sąd Okręgowy w Warszawie pod przewodnictwem sędziego Tulei uchylił decyzję prokuratury o pierwszym umorzeniu śledztwa. Sędzia zezwolił wówczas mediom na rejestrację ustnego uzasadnienia postanowienia sądu. Według prokuratury naraziło to prawidłowy bieg dalszego śledztwa.

Pozostało 80% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Konsumenci
Rzecznik generalny TSUE o restrukturyzacji Getin Banku: ocenić musi polski sąd
Praca, Emerytury i renty
Rząd ma problem z emeryturami. Trybunał wymusił kosztowne zmiany
Prawo dla Ciebie
Miliony z Funduszu bez konkursów. Eksperci są pewni: Ziobro złamał konstytucję
Podatki
Skarbówka będzie łapać już tylko prawdziwych oszustów
Materiał Promocyjny
Jaki jest proces tworzenia banku cyfrowego i jakie czynniki są kluczowe dla jego sukcesu?
Sądy i trybunały
SN dopuszcza piętrowe wyłączenia sędziów
Płace
Ostatnia taka podwyżka pensji. W przyszłym roku czeka nas rewolucja