Powodem odroczenia była nieobecność obwinionego. We wtorek o godz. 10 – w drugiej instancji na posiedzeniu – IOZ miała zdecydować o dalszych losach immunitetu sędziego G. W prowadzonym przez prokuraturę śledztwie chodzi o podejrzenie nieprawidłowości finansowych. Godzinę później – także w drugiej instancji na rozprawie – ten sam sędzia Krzysztof G. miał odpowiadać dyscyplinarnie za prowadzenie spraw, których stroną był wierzyciel w prywatnych interesach sędziego, a także nieprawidłowości w oświadczeniu majątkowym. Zarzut dyscyplinarny dotyczy spraw finansowych, kredytów i konfliktu interesów. Sąd Dyscyplinarny przy Sądzie Apelacyjnym w Białymstoku wymierzył mu karę przeniesienia na inne miejsce służbowe – do SR w Sierpcu. Odwołania na niekorzyść obwinionego sędziego złożyli: minister sprawiedliwości i rzecznik dyscyplinarny.

Izba Dyscyplinarna (ówczesna) w maju 2021 r. orzekła, że sędzia, działając w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru niewywiązania się ze zobowiązań finansowych, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził kilkanaście osób fizycznych oraz prawnych do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w łącznej kwocie 136 163,33 zł w związku z udzielonymi pożyczkami i kredytami. Zdaniem ID od doświadczonego sędziego można i trzeba wymagać umiejętności racjonalnej oceny ryzyka ekonomicznego, także własnych decyzji finansowych. Jednym słowem, sędzia powinien wiedzieć, na ile kredytów może sobie pozwolić, a czego robić nie powinien. Sędzia G. spłacał pożyczki zaciąganymi kolejnymi pożyczkami, wpadając w coraz to większe kłopoty finansowe. Sąd Dyscyplinarny przy SA w Szczecinie wymierzył karę złożenia sędziego z urzędu, w odwołaniu obwiniony wnosił o złagodzenie kary lub uchylenie zaskarżonego orzeczenia. Sprawy poczekają do listopada.

Sygnatury akt: II ZIZ 6/22; akt II ZOW 47/22

Czytaj więcej

Izba Dyscyplinarna SN znów na wstecznym