Włodzimierz C. w grudniu 1981 roku jako sędzia Sądu Rejonowego w Częstochowie skazał na 1 rok i 6 miesięcy pozbawienia wolności Annę W., która przepisała na maszynie ulotkę. Uznano, że w ten sposób popełniła przestępstwo z art. 46 ust. 1 dekretu z dnia 12 grudnia 1981 r. o stanie wojennym, polegającego na kontynuowaniu działalności związkowej w ramach NSZZ „Solidarność”.

- Przeprowadzone w tej sprawie postępowanie przygotowawcze przez Oddziałową Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Katowicach pozwoliło na przyjęcie, że działalność prowadzona przez pokrzywdzoną w okresie obowiązywania stanu wojennego w Polsce nie wyczerpała znamion przestępstwa, również w świetle przepisów prawa PRL, albowiem samo przepisanie treści ulotki nie było kontynuowaniem działalności związkowej - informuje prok. Michał Skwara, Naczelnik Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Katowicach.

- Sporządzenie ulotki o treści zaczynającej się od słów „Częstochowianie Rodacy!” stanowiło wyłącznie wyraz sprzeciwu pokrzywdzonej wobec sytuacji panującej w kraju w okresie obowiązywania stanu wojennego. Stosowanie zatem wobec pokrzywdzonej środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania a następnie wydanie wyroku skazującego na karę pozbawienia wolności było aktami bezprawia i represji - dodaje.

Oskarżony Włodzimierz C. do 1999 roku był sędzią Sądu Okręgowego w Częstochowie.

Czytaj więcej

IPN ściga sędziów stanu wojennego