Prezes Maciej Nawacki, przełożony Juszczyszyna, już zapowiada kasację do SN.

W maju Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego uchyliła decyzję o zawieszeniu sędziego.

Jak informuje portal wPolityce, wyrok zapadł wczoraj w Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy. Sąd odrzucił apelację Sądu Rejonowego w Olsztynie oraz Prokuratury Rejonowej Bydgoszcz-Wschód. Wczorajsze orzeczenie oznacza, że sędzia Juszczyszyn wygrał sprawę ze swoim macierzystym sądem, którego prezesem jest sędzia Maciej Nawacki, członek Krajowej Rady Sądownictwa.

Czytaj więcej

Sędzia Juszczyszyn ma wrócić do orzekania. Decyzja Izby Dyscyplinarnej