Sąd Najwyższy w pełnym składzie wyłoni 33 kandydatów do orzekania w sprawach sędziowskich dyscyplinarek, które są jednym z najtrudniejszych problemów w sporze na szczytach Temidy.

Jest to jeden z dwóch elementów nowej procedury wybierania sędziów do tych, jak się okazuje, drażliwych spraw.

Posiedzenie Kolegium Sądu Najwyższego, podczas którego odbędzie się ich losowanie, rozpocznie się o godz. 13.00, będzie jawne i transmitowane. Jego zasady określa najnowsza nowela ustawy o Sądzie Najwyższym i niektórych innych ustaw z 9 czerwca 2022 r.

Spośród wszystkich sędziów SN, niezależnie czy z tzw. starego nadania czy nowego, z wyłączeniem pięciu prezesów i dwóch rzeczników dyscyplinarnych i rzecznika prasowego, a więc spośród 82 sędziów wylosowanych zostanie 33 kandydatów do nowej Izby Odpowiedzialności Zawodowej, która przejęła kompetencje zlikwidowanej Izby Dyscyplinarnej.

Czytaj więcej

Wiesław Kozielewicz: Zmiany w SN to dopiero pierwszy krok

Ich lista zostanie przekazana prezydentowi Andrzejowie Dudzie, który spośród nich wyznaczy 11 do orzekania w nowej izbie na pięcioletnią kadencję (będą tam pracować na część etatu, orzekając jednocześnie w macierzystej izbie).

Prezydent nie ma ścisłego terminu na wyznaczenie tych sędziów, a z pewnością będzie oceniane nie tylko, czy wybrał najlepszych, ale też, ilu wyznaczył z nowego, a ilu ze starego nadania oraz czy nie powoła kogoś ze zlikwidowanej Izby Dyscyplinarnej, gdyż jej pięciu sędziów wybrało pozostanie w SN (sześciu wybrało wcześniejszy stan spoczynku), o ile zostaną wylosowani. Sami sędziowie nie mogą odmówić udziału w losowaniu ani orzekania w nowej izbie, jeśli zostaną do niej wybrani.

Kiedy prezydent wyznaczy co najmniej pięciu sędziów do IOZ, przejmie ona obowiązki z rąk przejściowej piątki sędziów pod przewodnictwem sędziego Wisława Kozielewicza.

Tak czy inaczej, składy orzekające w nowej izbie będą na pierwszym posiedzeniu w danej sprawie rozpatrywać wydane przez zlikwidowaną Izbę Dyscyplinarną środki prawne, jak zawieszenie w czynnościach sędziego, uchylenie mu immunitetu czy obniżenie wynagrodzenia na czas zawieszenia. W terminie sześciu miesięcy, licząc od 15 lipca, sędziemu, wobec którego ID wydała prawomocny wyrok dyscyplinarny lub któremu uchyliła immunitet, przysługuje wniosek o wznowienie postępowania.

Dodajmy, że likwidacji Izby Dyscyplinarnej oczekiwała Komisja Europejska jako jednego z tzw. kamieni milowych na drodze do odblokowania wypłat Polsce z Funduszu Odbudowy. Ale po chwilowym wyciszeniu sporu pojawiły się w Komisji wątpliwości, czy obecna nowela wypełnia owe kamienie, a pieniędzy unijnych nadal z tego programu nie ma.