Sędziowie z OSSSA: likwidacja Izby Dyscyplinarnej to za mało

Wzywamy organy władzy wykonawczej i ustawodawczej do podjęcia pilnych działań mających na celu realne przywrócenie stanu praworządności w Polsce. Nie wystarczy do tego likwidacja Izby Dyscyplinarnej – organu powołanego do stosowania represyjnych zasad dyscyplinowania sędziów - głosi uchwała Walnego Zgromadzenia Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Sędziów Sądów Administracyjnych (OSSSA) z 24 kwietnia 2022 r.

Publikacja: 25.04.2022 18:24

Sędziowie z OSSSA: likwidacja Izby Dyscyplinarnej to za mało

Foto: Adobe Stock


Walne Zgromadzenia zauważa w uchwale, że naruszenie zasad praworządności w zakresie dostępu obywateli do niezależnego, bezstronnego i niezawisłego sądu stwierdzały zarówno polskie sądy (Sąd Najwyższy i Naczelny Sąd Administracyjny), jak i sądy europejskie (Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz Europejski Trybunał Praw Człowieka).

"Źródłem tych naruszeń jest przede wszystkim niezgodne z Konstytucją RP ukształtowanie składu Krajowej Rady Sądownictwa oraz system postępowania dyscyplinarnego wobec sędziów, wykorzystywany w celu wywierania na nich nacisku dla osiągnięcia pożądanych, bieżących celów politycznych oraz wywołania tzw. efektu mrożącego" - uważają sędziowie z sądów administracyjnych.

Przypominają, że prawną skuteczność uchwał wadliwie powołanej Krajowej Rady Sądownictwa zakwestionował Naczelny Sąd Administracyjny w wyrokach z 6 maja 2021 r., 13 maja 2021 r., 21 września 2021 r. i 11 października 2021 r. Stwierdził w nich, że „zniweczona została możliwość efektywnego realizowania przez KRS funkcji strzeżenia niezależności sądów i niezawisłości sędziów”, co nie może „pozostawać bez wpływu na wniosek odnośnie do istnienia wysokiego ryzyka – wręcz pewności – rozstrzygania postępowań konkursowych w sposób niekorespondujący z potrzebą uwzględniania dobra wymiaru sprawiedliwości oraz kryteriów obiektywności i rzetelności….” (m.in. sprawa II GOK 2/18) oraz „Tylko ścisłe przestrzeganie reguł powoływania na stanowisko sędziego daje osobom występującym przed sądem, jak również powołanemu sędziemu poczucie, że objął on urząd wyłącznie dzięki swoim kwalifikacjom, w rzetelnie przeprowadzonej procedurze, w oparciu o obiektywne kryteria, i pozwala uniknąć powstania jakiegokolwiek stosunku zależności między sędzią a organami biorącymi udział w jego powołaniu” (II GOK 4/18).

Czytaj więcej

Iustitia zapowiada własną reformę polskich sądów

"Dla przywrócenia stanu praworządności w Polsce nie wystarczy likwidacja Izby Dyscyplinarnej – organu powołanego do stosowania represyjnych zasad dyscyplinowania sędziów. Konieczne są bowiem zmiany ustawodawcze gwarantujące sędziom, zgodnie z Konstytucją RP, bezpośredni wpływ na wybór spośród ich grona członków Krajowej Rady Sądownictwa, a także określenie warunków jej funkcjonowania oraz ukształtowanie systemu wyłaniania i oceny kandydatów na sędziów w sposób, który zapewni realne prawo dostępu każdego obywatela do niezależnego, bezstronnego i niezawisłego sądu" - napisali członkowie WZ OSSSA.

Ich zdaniem, brak zmian pogłębi kryzys praworządności i nie narusza interes Rzeczypospolitej Polskiej.

Walne Zgromadzenia zauważa w uchwale, że naruszenie zasad praworządności w zakresie dostępu obywateli do niezależnego, bezstronnego i niezawisłego sądu stwierdzały zarówno polskie sądy (Sąd Najwyższy i Naczelny Sąd Administracyjny), jak i sądy europejskie (Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz Europejski Trybunał Praw Człowieka).

"Źródłem tych naruszeń jest przede wszystkim niezgodne z Konstytucją RP ukształtowanie składu Krajowej Rady Sądownictwa oraz system postępowania dyscyplinarnego wobec sędziów, wykorzystywany w celu wywierania na nich nacisku dla osiągnięcia pożądanych, bieżących celów politycznych oraz wywołania tzw. efektu mrożącego" - uważają sędziowie z sądów administracyjnych.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Kup teraz
Prawo karne
PiS zaostrza przepisy - dożywocie i kary dla 14-latków. Kontrowersji jest więcej
Materiał Promocyjny
Podróżuj ekologicznie! Program Fundusze Europejskie dla zrównoważonej mobilności
Prawo karne
Porzucił w lesie kota z cewnikiem i wenflonem. Jest wyrok
Prawo drogowe
Nowe fakty ws. wypadku na A1. Będą zarzuty dla kierowcy BMW
Prawo drogowe
Egzaminacyjna turystyka ma się dobrze. Gdzie najłatwiej zdać na prawo jazdy
Materiał Promocyjny
„Skoro wiemy, że damy radę, to zróbmy to”. Oto ludzie, którzy tworzą Izerę
Prawo dla Ciebie
Jak oddać głos w wyborach do Sejmu i Senatu oraz w referendum. Objaśniamy
Konsumenci
Wyłom czy eksces Sądu Najwyższego? Korzystny dla banku wyrok ws. frankowej