Izba Nadzwyczajna nie sprawdza tego, co zbadał inny skład SN

Nie jest rolą sądu rozpoznającego skargę nadzwyczajną ocenianie rozstrzygnięcia tego samego organu, wydanego w tej samej sprawie, ale w innym trybie.

Publikacja: 18.04.2022 21:08

Izba Nadzwyczajna nie sprawdza tego, co zbadał inny skład SN

Foto: Wojciech Olkuśnik/PAP

To sedno najnowszego orzeczenia siedmioosobowego składu Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN pod przewodnictwem sędziego Leszka Boska, które wskazuje granice kompetencji tej nowej Izby SN.

SN odrzucił więc skargę nadzwyczajną prokuratora generalnego w sprawie o wydanie za granicę dziecka w ramach procedury o transgraniczne porwanie rodzicielskie. Dlatego że sprawa tego dziecka i rodzinnego konfliktu przeszła wcześniej całą sądową drogę włącznie z SN, który w Izbie Cywilnej utrzymał wyroki SO w Poznaniu, a potem SA w Warszawie stwierdzające, że nie ma obiektywnej przeszkody uniemożliwiającej matce powrót wraz z małoletnią córką do jej wcześniejszego miejsca pobytu we Włoszech, gdzie obecnie mieszka ojciec dziewczynki.

Czytaj więcej

SN nie naprawi błędów strony procesu

Z tym werdyktem nie zgodził się prokurator generalny, który zaskarżył go skargą nadzwyczajną, ale teraz siódemka Izby Kontroli Nadzwyczajnej ją odrzuciła.

SN wyjaśnił w uzasadnieniu, że sprawa została już rozpoznana w dwóch instancjach i nadto wszechstronnie rozpoznana w Izbie Cywilnej SN. A w tamtym postępowaniu rzecznik praw dziecka zainicjował wszechstronną kontrolę orzeczeń o wydaniu dziecka, zarzucając liczne naruszenia przepisów prawa krajowego i  międzynarodowego oraz nieprzeprowadzenie dowodu z opinii biegłego, i SN już je badał, zarzutów rzecznika nie podzielając.

Zarzuty prokuratora generalnego w skardze nadzwyczajnej powielają je, a nadto PG w ogóle nie uzasadnił konieczności wniesienia skargi nadzwyczajnej w sytuacji, w której cel konwencji haskiej został zrealizowany, przywrócono bowiem naruszony transgranicznym porwaniem dziecka ład prawny, a dziecko przebywa obecnie pod opieką ojca, w miejscu stałego pobytu.

Siódemka SN wskazała też, że podstawy skargi nadzwyczajnej i granice jej dopuszczalności są ściśle wyznaczone. Założeniem skargi nadzwyczajnej jest to, aby służyła eliminowaniu orzeczeń sądowych obarczonych wadami o fundamentalnym znaczeniu, których nie można zaakceptować w demokratycznym państwie prawnym. Niedopuszczalne jest zaś podnoszenie w skardze nadzwyczajnej zarzutów, które Sąd Najwyższy już rozpoznał. Nie jest więc rolą SN w składzie rozpoznającym skargę nadzwyczajną dokonywanie oceny orzeczenia SN wydanego w innym trybie w tej samej sprawie – uznała Izba Kontroli Nadzwyczajnej.

Dodajmy, że przed dwoma tygodniami inny skład Izby Kontroli Nadzwyczajnej orzekł, że nawet rażące naruszenie prawa nie wystarczy, aby uchylić prawomocny wyrok w ramach kontroli nadzwyczajnej, a to dlatego, że poszkodowany lichwiarską pożyczą nie dochował w sądzie terminów na odwołanie (szerzej: „SN nie naprawi błędów strony procesu”, „Rz” 4 kwietnia br.).

Sygnatura akt: I NSNc 63/22

To sedno najnowszego orzeczenia siedmioosobowego składu Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN pod przewodnictwem sędziego Leszka Boska, które wskazuje granice kompetencji tej nowej Izby SN.

SN odrzucił więc skargę nadzwyczajną prokuratora generalnego w sprawie o wydanie za granicę dziecka w ramach procedury o transgraniczne porwanie rodzicielskie. Dlatego że sprawa tego dziecka i rodzinnego konfliktu przeszła wcześniej całą sądową drogę włącznie z SN, który w Izbie Cywilnej utrzymał wyroki SO w Poznaniu, a potem SA w Warszawie stwierdzające, że nie ma obiektywnej przeszkody uniemożliwiającej matce powrót wraz z małoletnią córką do jej wcześniejszego miejsca pobytu we Włoszech, gdzie obecnie mieszka ojciec dziewczynki.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Kup teraz
Prawo karne
PiS zaostrza przepisy - dożywocie i kary dla 14-latków. Kontrowersji jest więcej
Prawo karne
Porzucił w lesie kota z cewnikiem i wenflonem. Jest wyrok
Zawody prawnicze
Egzamin na aplikacje prawnicze nieznacznie łatwiejszy niż rok temu
Prawo drogowe
Egzaminacyjna turystyka ma się dobrze. Gdzie najłatwiej zdać na prawo jazdy
Materiał Promocyjny
SSC/GBS Leadership Program 2023
Prawo dla Ciebie
Jak oddać głos w wyborach do Sejmu i Senatu oraz w referendum. Objaśniamy
Konsumenci
Wyłom czy eksces Sądu Najwyższego? Korzystny dla banku wyrok ws. frankowej