Za rezolucją głosowało 478 posłów, przeciw było 155 przeciw, a 29 wstrzymało się od głosu.

W przyjętej rezolucji europosłowie wyrazili zadowolenie z niedawnego wyroku Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości oddalającego skargi Węgier i Polski na rozporządzenie dotyczące mechanizmu warunkowości w zakresie praworządności. 16 lutego 2022 r. TSUE stwierdził, że  rozporządzenie jest zgodne z prawem UE i jej uprawnieniami w zakresie praworządności. Teraz, zdaniem europosłów, nadszedł czas, aby Komisja wypełniła swoje obowiązki strażniczki Traktatów i natychmiast reagowała na obecne poważne naruszenia zasad praworządności "w niektórych państwach członkowskich". W ich ocenie, odpowiedź Komisji na orzeczenia TSUE jest "niewystarczająca". Podkreślają, że Komisja ma obowiązek wdrażania prawodawstwa UE "niezależnie od kalendarza wyborczego w państwach członkowskich".

Czytaj więcej

TSUE oddalił skargi Polski i Węgier na "pieniądze za praworządność"

Posłowie uważają, że należy dopilnować, by pieniądze podatników nigdy nie trafiały do kieszeni tych, którzy podważają wspólne wartości UE. Mechanizm warunkowości w zakresie praworządności powinien być ich zdaniem stosowany zarówno do budżetu Unii Europejskiej, jak i do funduszy pakietu NextGenerationEU.

-  Bezczynność i pobłażliwe podejście do struktur oligarchicznych oraz systemowe naruszanie praworządności osłabiają całą Unię Europejską i podważają zaufanie jej obywateli - podkreślono w rezolucji.

Odnotowano w niej również, że w październiku 2021 r. Parlament wszczął postępowanie przeciwko Komisji w związku z niestosowaniem przez nią rozporządzenia i próbą gry na czas.

Czytaj więcej

Pieniądze za praworządność. KE opublikowała wytyczne

W komentarzu po  głosowaniu nad rezolucją wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej Vera Jourova powiedziała, że ​​odrzucenie przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości skarg Polski i Węgier na mechanizm warunkowości oznacza, że ​​jest on „idealnie legalny i użyteczny”. Podkreśliła jednak, że Komisja nadal analizuje odpowiedzi Polski i Węgier na swoje zastrzeżenia dotyczące praworządności i obecnie nie można jeszcze wskazać, kiedy i przeciwko któremu państwu członkowskiemu zostaną zastosowane sankcje na podstawie mechanizmu warunkowości.

Autopromocja
Subskrybuj nielimitowany dostęp do wiedzy

Unikalna oferta

Tylko 5,90 zł/miesiąc


WYBIERAM

Jourova  przypomniała, że zgodnie z wytycznymi TSUE, mechanizm zostanie zastosowany   tylko wtedy, gdy Komisja będzie miała dowody, że istnieje taki brak praworządności, który zagraża ​​finansom UE. Dodała, że ​​propozycje Polski dotyczące zreformowania obecnej procedury dyscyplinowania sędziów, są „pozytywnym krokiem”.