We wtorek sejmowa Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka będzie kontynuować prace nad nowelą ustawy o KRS. Ministerstwo Sprawiedliwości zgłosi na posiedzeniu do projektu poprawkę. O jej treści poinformował po raz pierwszy podczas wystąpienia na Kongresie Prawników Polskich Marcin Warchoł, wiceminister sprawiedliwości. Formalnie złożona zostanie we wtorek.

Chodzi o to, by w terminie 30 dni od obwieszczenia o zwalnianym miejscu w KRS stowarzyszenia zrzeszające grupy co najmniej dwudziestu sędziów lub prokuratorów, Naczelna Rada Adwokacka, Krajowa Rada Radców Prawnych lub Krajowa Rada Notarialna mogły zgłosić marszałkowi Sejmu sędziów, spośród których mogą być zgłaszani kandydaci na członków Rady. Mają to jednak być tylko stowarzyszenia, do których zadań statutowych należy działanie na rzecz niezależności sądów i niezawisłości sędziów lub reprezentowanie środowiska sędziów lub prokuratorów.

Do zgłoszenia ma być dołączone uzasadnienie oraz oświadczenie osoby zgłaszanej o zgodzie na kandydowanie do Rady.

Ostatnie posiedzenie komisji w sprawie noweli ustawy o KRS było bardzo burzliwe. Trwało ponad osiem godzin, a posłowie zdołali omówić zaledwie cztery artykuły. Posiedzenie miało być kontynuowane następnego dnia (w środę, ale zostało zdjęte z porządku obrad).

Co krytykowali posłowie na ostatnim posiedzeniu?

Wybór sędziów-członków KRS przez Sejm, wygaszenie kadencji obecnych członków i podział KRS na dwa zgromadzenia. Podobne zarzuty stawiali obecni na posiedzeniu przedstawiciele stowarzyszeń sędziowskich, rzecznika praw obywatelskich oraz Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.

Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że komisja we wtorek będzie chciała zakończyć pracę. Posłowie opozycji twierdzą, że jeszcze na tym posiedzeniu Sejmu projekt trafi do drugiego czytania.