Sejm zaczął prace nad szybką nowelą k.p.c. wprowadzającą m.in. elektroniczne doręczanie pism sądowych do kancelarii adwokackich i radcowskich, także w już prowadzonych sprawach. Jak pan to ocenia?

Zaproponowane rozwiązanie nie gwarantuje skuteczności doręczeń, nie ze względu na przygotowanie informatyczne kancelarii, ale na warunki technologicznie oferowane przez dostawców usług internetowych. Wystarczy, że serwer pośredniczący w przekazywaniu wiadomości z obszernymi załącznikami zakwalifikuje wiadomość jako spam. Taki e-mail nawet nie dotrze na serwer, na którym adwokat ma konto pocztowe. Bez żadnej winy adwokata. To poważne i oczywiste ryzyko doręczeń pism procesowych.

Czytaj także:

Doręczenia elektroniczne – nowe obowiązki przedsiębiorców, urzędów i samorządów

Prawnicy nie są wyjątkowi

Rząd widzi sądy cywilne jako zdalne lub niejawne

 

Jak sobie poradzą adwokaci?

Adwokatura pracuje nad projektem zapewnienia każdemu adwokatowi z płaconej składki samorządowej wysokiej jakości skrzynek pocztowych, które zapewnią najwyższy standard bezpieczeństwa użytkowania i usługi towarzyszące. Chcemy, by każda skrzynka w domenie adwokatura.pl miała pojemność 50 GB. I zbliżamy się do tego celu, rozmawiamy z najlepszymi światowymi firmami oferującymi tego typu usługi. Mamy szansę na wdrożenie takiej kompleksowej usługi pocztowej dla adwokatów jako pierwsi w UE. Będziemy gotowi przed wejściem w życie ustawy o doręczeniach elektronicznych.

Autopromocja
ORZEŁ INNOWACJI

Konkurs dla startupów i innowacyjnych firm

WEŹ UDZIAŁ

Jakie macie zastrzeżenia do rządowego projektu?

Sporo ich. Przede wszystkim sposób rozpoznawania spraw sądowych. Posiedzenia niejawne nie mogą być alternatywą dla rozpraw elektronicznych. Posiedzenia z udziałem stron to prawo konstytucyjne każdego obywatela. Także w sprawach sądowoadministracyjnych. Składy jednoosobowe, w szczególności w sądach drugiej instancji, to drugi poważny zarzut. Ustawa nie zabezpiecza interesów procesowych obywateli dotkniętych skutkami Covid-19. Kontakt elektroniczny jest jednokierunkowy. Obywatel nie może skutecznie dokonać czynności procesowej zdalnie. Ustawodawca nie chroni osoby chorej czy objętej kwarantanną np. przed skutkami upływu terminu na dokonanie czynności procesowej, na odebranie korespondencji. To nieakceptowalne.