Pierwsze zmiany kadrowe w sądach wywołują ogromne emocje. Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia zastanawia się, czy nie wystąpić o usunięcie ze swego grona sędziego Dariusza Drajewicza, powołanego właśnie na wiceprezesa Sądu Okręgowego w Warszawie. Decyzję podejmie warszawski oddział stowarzyszenia do końca września.

To konsekwencja nierespektowania apelu Iustitii skierowanego do sędziów, by nie przyjmowali posad po odwoływanych przed upływem kadencji prezesach i wiceprezesach (czym innym jest objęcie stanowiska po zakończeniu kadencji). Podstawą wyciągnięcia konsekwencji może być złamanie celów działania stowarzyszenia.