Postanowienie Prezydenta RP wydane 27 grudnia 2021 r. wymienia m.in. czterech kandydatów do Izby Cywilnej i Izby Karnej Sądu Najwyższego: Aleksandra Kappesa, Piotra Kaspryszyna, Wojciecha Kocota i Katarzynę Polańską-Farion.

Decyzją Andrzeja Dudy do sądów apelacyjnych w Warszawie i Rzeszowie nie trafią sędziowie: Agnieszka Łukaszuk, Grzegorz Miśkiewicz i Tomasz Wojciechowski, a do Sądu Okręgowego w Warszawie - Krzysztof Ptasiewicz i Piotr Raczkowski. Z kolei Wojciech Buchajczyk nie uzyskał zgody prezydenta na orzekanie w Wojskowym Sądzie Okręgowym w Warszawie. Sędzią Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie nie zostanie natomiast Grzegorz Borkowski.

Jak podaje PAP, wszyscy zostali rekomendowani przez KRS w 2017 r. i na początku 2018 r. co oznacza, że prezydent czekał z decyzją aż cztery lata. Dlaczego tak długo?

- Przyszła pora na decyzję i został ona podjęta - powiedział PAP szef Gabinetu Prezydenta Paweł Szrot.

Opublikowane postanowienie nie podaje przyczyn braku zgody na powołanie. Pytany o te powody Szrot, odpowiedział, że "nie ma takiego zwyczaju, żeby podawać przyczynę i przesłanki takiej decyzji".

Zgodnie z konstytucją, sędziowie są powoływani przez Prezydenta Rzeczypospolitej, na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa, na czas nieoznaczony. Ustawa zasadnicza nie wyznacza głowie państwa żadnego terminu na powołanie sędziego.

prezydent powołuje sędziów na wniosek KRS na czas nieoznaczony. Głowa państwa nie jest przy tym związana żadnym terminem, nie ma też obowiązku wyrażenia zgody na powołanie sędziego przedstawionego przez Radę. Prezydent Duda w ostatnich latach podejmował jednak decyzje o powołaniu wielu sędziów rekomendowanych przez obecną KRS, w tym m.in. do Sądu Najwyższego. Wnioski dotyczące 11 sędziów - ostatecznie niepowołanych - pozostawały bez decyzji.

Czytaj więcej

Aleksander Kappes, Jacek Skrzydło: Prezydent nie ma mocy naprawiania wad prawnych