W wyborze kandydatów nie uczestniczyli tzw. starzy sędziowie izby cywilnej.

Czytaj więcej

Trzecie podejście do wyboru prezesa Izby Cywilnej

Przypomnijmy, iż obecnie pełniącą obowiązki prezesa Izby Cywilnej SN jest pierwsza prezes SN Małgorzata Manowska. Prezydent wyznaczył ją na tę funkcję po tym, jak skończyła się kadencja dotychczasowego prezesa Izby Cywilnej, Dariusza Zawistowskiego.