W ujawnionym w Internecie piśmie, sędzia Dagmara Pawełczyk-Woicka, która jest Prezesem Sądu Okręgowego w Krakowie i członkiem Krajowej Rady Sądownictwa, stwierdziła, że wniosek sędziego Waldemara Żurka nie zostanie uwzględniony, gdyż "zasady wyznaczania składów uregulowane są w art. 47a ustawy o ustroju sądów powszechnych".

Prezes SO przypomniała, że "odbierając nominację sędziowską sędzia przyrzeka stać na straży porządku prawnego, przestrzegać obowiązujących ustaw i Konstytucji RP", a "odmowa złożenia ślubowania jest jednoznaczna ze zrzeczeniem się stanowiska sędziego".

- Wnioskiem o wyłączenie z losowania oświadczył Pan, że nie będzie przestrzegał złożonego ślubowania, jeśli zostanie powołany do składu sądu z osobą, której prawidłowość powołania na stanowisko sędziego Pan kwestionuje. Oświadczenie to oznacza wycofanie bezwarunkowej zgody na sprawowanie wymiaru sprawiedliwości (...) Swoim oświadczeniem uzależnił Pan pełnienie służby od tego, z jakim innym sędzią został Pan wyznaczony do składu sądu - napisała Dagmara Pawełczyk-Woicka.

W związku z tym, iż "nie jest możliwe warunkowe sprawowanie wymiaru sprawiedliwości", Pawełczyk-Woicka wezwała sędziego Żurka, aby w terminie 14 dni wskazał, czy pozostaje w bezwarunkowej gotowości do orzekania w przydzielonych sprawach. W przeciwnym razie oświadczenie ma zostać przekazane Ministrowi Sprawiedliwości celem podjęcia czynności w myśl art. 68 ust. 1 ustawy o ustroju sądów powszechnych.

- Pełnienie funkcji sędziego jest bowiem dobrowolne - zaznaczyła prezes krakowskiego sądu.

Co mówi przepis
Art. 68 ust. 1 Prawa o ustroju sądów powszechnych

Stosunek służbowy sędziego rozwiązuje się z mocy prawa, jeżeli sędzia zrzekł się urzędu. Zrzeczenie się urzędu jest skuteczne po upływie trzech miesięcy od dnia złożenia na ręce Ministra Sprawiedliwości oświadczenia, chyba że na wniosek sędziego Minister Sprawiedliwości określi inny termin. O zrzeczeniu się urzędu przez sędziego Minister Sprawiedliwości zawiadamia Krajową Radę Sądownictwa i Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Przypomnijmy, iż we wtorek 14 września 2021 roku sędzia Waldemar Żurek złożył u prezes swojego sądu Dagmary Pawełczyk-Woickiej oświadczenie, że nie chce zasiadać w składach ze znajdującą się w jego wydziale cywilnym sędzią, która została awansowana przez nową Krajową Radę Sądownictwa.

Czytaj więcej

Sędzia Waldemar Żurek
Sędzia Żurek odmawia orzekania z nominantami nowej KRS

Wcześniej podobne oświadczenie złożył sędzia Piotr Gąciarek z Sądu Okręgowego w Warszawie. Oświadczenie opublikowało na swoim facebookowym profilu Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia". Piotr Gąciarek jest wiceprezesem stołecznego oddziału "Iustitii". Gąciarek zaznaczył w oświadczeniu, że jego odmowa orzekania nie jest oświadczeniem o zrzeczeniu się urzędu sędziego.

Autopromocja
FIRMA.RP.PL

Sprawdzona, pogłębiona i kompleksowa wiedza dla MŚP

CZYTAJ WIĘCEJ

W poniedziałek prezes Sądu Okręgowego w Warszawie Piotr Schab wydał zarządzenie o odsunięciu Gąciarka od czynności służbowych na 30 dni.