Decyzja o zawieszeniu sędzi Marty Pilśnik z Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia została wysłana do sądu faksem w środę 15 września 2021 roku. Sędzia została odsunięta przez ministra od orzekania na miesiąc.

Jak przypomina stowarzyszenie sędziów "Iustitia" 20 sierpnia sędzia wydała postanowienie zwalniające z aresztu oskarżonego o korupcję prokuratora Andrzeja Z. W uzasadnieniu wskazała, że decyzja Izby Dyscyplinarnej o uchyleniu immunitetu prokuratorowi nie jest skuteczną zgodą na ściganie.

Sędzia uchyliła areszt tymczasowy powołując się na artykuł 253 paragraf 1 kodeksu postępowania karnego.

Co mówi przepis
Art. 253 par. 1 KPK

Środek zapobiegawczy należy niezwłocznie uchylić lub zmienić, jeżeli ustaną przyczyny, wskutek których został on zastosowany, lub powstaną przyczyny uzasadniające jego uchylenie albo zmianę

Oko.press wyjaśnia, że sędzia zwolniła oskarżonego prokuratora z aresztu, bo zastosowała lipcowe orzeczenia TSUE, w którym podważono legalność Izby Dyscyplinarnej, która uchyliła immunitet prokuratorowi. Legalność Izby podważył też w lipcowym wyroku Europejski Trybunał Praw Człowieka.

Czytaj więcej

Prokurator zwolniony z aresztu, bo immunitet uchyliła mu Izba Dyscyplinarna