W apelu NSZZ "Solidarność" Pracowników Sądownictwa i Prokuratury reprezentująca pracowników sądownictwa, Instytutu Ekspertyz Sądowych i prokuratury wyraziła stanowczy sprzeciw wobec planów strony rządowej dotyczących zamrożenia płac pracowników sfery budżetowej w 2022 roku. Jak wyjaśniono w piśmie, przy obecnej inflacji brak podwyżek oznacza realne obniżenie wynagrodzeń, tym bardziej że w bieżącym roku utrzymano wynagrodzenia w całej sferze budżetowej na poziomie z 2020 roku.

Zdaniem "Solidarności" zamierzenia te są nie do przyjęcia także w kontekście projektu ustawy budżetowej na 2022 roku przewidującego podwyższenie płacy minimalnej do 3 tys. zł brutto, podpisanego w ostatnich dniach rozporządzenia wprowadzającego podwyżki m.in. dla premiera, marszałków Sejmu i Senatu, członków rządu i parlamentarzystów o 60% oraz złożonego projekt ustawy, która ma zwiększyć pensje prezydenta, byłych prezydentów, samorządowców (wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz radnych).

Związkowcy zwracają także uwagę, że z danych podawanych przez Ministerstwo Finansów wynika, że w budżecie państwa na koniec czerwca br. odnotowano 28 mld zł nadwyżki. Zgodnie z przewidywaniami kwota ta ma jeszcze wzrosnąć.

- W świetle powyższych danych postulat wszystkich trzech central związkowych tj. NSZZ „Solidarność", OPZZ i FZZ dotyczący 12-procentowego wzrostu wynagrodzeń dla sfery budżetowej jest nie tylko słuszny, ale możliwy do zrealizowania - przekonują autorzy apelu.

W piśmie podkreślają, że po wielu wcześniejszych latach zamrożenia wynagrodzenia pracowników sądów, Instytutu Ekspertyz Sądowych i prokuratury są nieadekwatne do stawianych pracownikom wymagań, aktualnie wynagrodzenia zasadnicze w 90% kształtują się na poziomie od 2.000 zł do 3.100 zł netto, a średnie wynagrodzenie zasadnicze netto wynosi 2.550 zł.

Związkowcy ostrzegają, że kolejny okres zamrożenia wynagrodzeń stanowi istotne zagrożenie dla stabilności ważnych ogniw wymiaru sprawiedliwości. - Stan ten już obecnie powoduje odpływ wykwalifikowanej kadry urzędniczej oraz niewielkie zainteresowanie pracą w wymiarze sprawiedliwości wśród młodych ludzi. Niewątpliwie przełoży się to na szybkość postępowań, ilość wykonywanej pracy, jak i standard świadczonych usług - czytamy w apelu.