Miejscowemu oddziałowi „Iustitii" nie podobają się działania, które jak piszą, sprowadzają się przede wszystkim do przesunięć sędziów orzekających przez 20 lat w sprawach karnych do orzekania w sprawach gospodarczych.

Jak zaznaczają, ma to nastąpić bez merytorycznych podstaw i bez uwzględnienia kryteriów, o których mowa w Prawie o ustroju sądów powszechnych.

- Tego typu zabiegi marnotrawią wiedzę i doświadczenie zawodowe sędziów, a co za tym idzie godzą w dobro Wymiaru Sprawiedliwości – wskazuje „Iustitia". - Z pewnością sędziowie nie mający żadnej praktyki w specyficznej materii prawa gospodarczego nie zapewnią sprawnego rozstrzygania sporów między przedsiębiorcami. Wyłączenie ich z kolei z orzekania w sprawach, w których nabierali przez całą karierę zawodową doświadczenia, odbędzie się ze szkodą nie tylko dla samych sędziów, lecz również dla słusznych interesów obywateli – dodaje.

Oddział „Iustitii" zaapelował do Prezesów Sądu Rejonowego w Toruniu o ponowne rozważenie planowanych kroków kadrowych. - Solidaryzujemy się jednocześnie z negatywną oceną zamiarów Panów Prezesów wyrażoną zarówno przez Vice Prezesa Sądu Okręgowego w Toruniu odpowiadającego za tzw. pion karny, jak i z negatywną opinią w tym zakresie wyrażoną przez Kolegium Sądu Okręgowego w Toruniu pod przewodnictwem Prezesa tegoż Sądu. Ciało to składa się z 10 sędziów reprezentujących 7 różnych sądów okręgu toruńskiego i wydaje się nam oczywiste, że taka opinia powinna zostać uwzględniona – czytamy w uchwale toruńsko-włocławskiego oddziału SSP "Iustitia".