Przedstawiciele Porozumienia Związków Zawodowych reprezentującego pracowników wymiaru sprawiedliwości napisali pismo do premiera Mateusza Morawieckiego. Wiemy, co się w nim znalazło. Otóż związkowcy zadają premierowi 16 konkretnych pytań. Pierwsze dotyczy losów ustawy o modernizacji prokuratury, ostatnie – konsultacji między MS a MF w sprawie nowej ustawy o urzędnikach sądów i prokuratur.

Czytaj także: Pomysł na podwyżki dla urzędników sądów i prokuratur

„Tysiące urzędników i ich rodzin (wśród nich także waszych wyborców) czeka na odpowiedź na postawione pytania. Musi Pan przejąć na siebie ciężar podejmowania pilnych decyzji, które mogą zapobiec kryzysowi wymiaru sprawiedliwości" – piszą związkowcy, a pismo podpisuje Barbara Chrobak, wiceprzewodnicząca Prezydium Rady Głównej ZZPiPP RP. Na koniec związkowcy wyrażają nadzieję, że premier nie prześle ich pisma ministrowi sprawiedliwości, ponieważ pytania kierują wprost i wyłącznie do niego.

W dniu, w którym przygotowano pismo, ruszył także kolejny etap protestu pracowników wymiaru sprawiedliwości. Tym razem do skutku będą się oni spotykać w „miasteczku" wybudowanym pod Ministerstwem Sprawiedliwości.

Powodem protestu jest nienadanie biegu projektowi ustawy o modernizacji prokuratury, który został skierowany do Rady Ministrów przez ministra sprawiedliwości- prokuratora generalnego.

Ich postulatem jest podwyższenie płac pracowników prokuratury i sadownictwa w 2019 r. o 1 tys. zł. Pracownicy prokuratury i sądów byli w „zamrożeniu" przez koalicję rządzącą w latach 2008–2015. Rozmrożenie wynagrodzeń nastąpiło pod rządami Zjednoczonej Prawicy w latach 2016–2017, ale płace w obu instytucjach wciąż nie osiągnęły wartości nabywczej z 2008 r., bo w tym czasie inflacja wynosiła 20 proc.

Domagają się więc pilnej nowelizacji budżetu na 2019 r. i uwzględnienia postulatów płacowych. Na liście żądań znalazło się m.in. pilne uchwalenie ustawy o pracownikach sądów i prokuratury, która wprowadzi rozwiązania systemowe w sferze płac.