Według RMF FM przy porozumieniu Zbigniewa Ziobrę reprezentował Michał Wójcik. Wynagrodzenia pracowników sądów i prokuratur mają być wyższe o 900 zł. Od października br. mogą liczyć na ok. 450 zł miesięcznie więcej. Następny wzrost pensji o 450 zł ustalono na styczeń 2020 r.

Przypomnijmy, że urzędnicy sądowi postulowali podwyżki płac w 2019 r. o 1000 zł. Związkowcy domagali się też pilnego uchwalenia ustawy o pracownikach sądów i prokuratury, która wprowadziłaby rozwiązania systemowe w sferze płac pracowników, m.in. system mnożnikowy. Podkreślali, że wynagrodzenia pracowników prokuratury i sądów przestały być nawet w niewielkim stopniu konkurencyjne w relacji do sytuacji na rynku pracy. Treść porozumienia
Warszawa, 4 lipca 2019 r.
Porozumienie ze związkami zawodowymi
w sprawie wynagrodzeń pracowników sądów i prokuratur
Ministerstwo Sprawiedliwości zawarło dziś (4 lipca 2019 r.) porozumienie ze związkami zawodowymi w sprawie wzrostu płac dla pracowników sądów i prokuratury. Umowa przewiduje podwyżkę w wysokości średnio 900 zł na etat. Porozumienie oznacza koniec protestów płacowych pracowników sądów i prokuratury.
- Prowadziliśmy trudne, ale dobre rozmowy, które doprowadziły do kompromisu i
satysfakcjonującego rozwiązania. Robimy wszystko, by po wieloletnich zaniedbaniach, do których doszło za rządów PO-PSL, systematycznie poprawiać sytuację pracowników sądów i prokuratury – podkreślił wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik.
W imieniu Ministerstwa Sprawiedliwości prowadził on negocjacje i zawarł porozumienie z przedstawicielami Sztabu Protestacyjnego Miasteczka Pracowników Sądów i Prokuratury. Ze strony Prokuratury Krajowej porozumienie podpisała Agata Gałuszka-Górska, zastępca Prokuratora Krajowego.
Satysfakcja z porozumienia
- Cieszę się, że po tylu miesiącach trudnych negocjacji doszliśmy do porozumienia. Udało się wywalczyć podwyżki jeszcze w tym roku dla urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury. To pierwsze od dłuższego czasu tak wysokie podwyżki dla tej grupy. Dziękujemy Ministrowi Sprawiedliwości Prokuratorowi Generalnemu, że podjął inicjatywę w tym zakresie – powiedziała Agata Gałuszka-Górska.
- Minister rozumiał o co nam chodzi we wszystkich naszych zmaganiach. Docenia pracę urzędników i trud, który urzędnicy na co dzień wkładają w pracę w sądach i prokuraturze. Jesteśmy zadowoleni, a pozostaje dużo pracy nad ustawą dla pracowników sądów i prokuratury, która powinna na stałe ustabilizować sytuację pracowników – zaznaczyła Iwona Nałęcz-Idzikowska, przewodnicząca Krajowej Rady Związku Zawodowego Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości RP.
Satysfakcję z porozumienia wyrażają również inne związki zawodowe.
- Jesteśmy bardzo zadowoleni z tego porozumienia. Różne były emocje, ale determinacja obu stron doprowadziła rozmowy do zakończenia, które jest satysfakcjonującego przede wszystkim dla pracowników, bo oni są najważniejsi – oceniła Majka Jagielak z Prezydium Rady Głównej Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP.
Edyta Odyjas, Przewodnicząca Komisji Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa zwróciła uwagę na to, że uzyskane środki pozwolą niwelować płacowe dysproporcje. Będą też zachętą do zatrudniania się w sądach przez nowych pracowników.
Pieniądze w budżecie
W myśl porozumienia, od 1 października 2019 r. nastąpi podwyższenie, średnio o 450 zł brutto, wynagrodzeń pracowników sądów powszechnych (urzędników, asystentów sędziego, specjalistów Opiniodawczych Zespołów Sądowych Specjalistów i innych pracowników) i prokuratury (urzędników, asystentów prokuratora i innych pracowników).
Od 1 stycznia 2020 r. wynagrodzenia pracowników sądów i prokuratur wzrosną przeciętnie o kolejne 450 zł, co w sumie da zwiększenie wynagrodzeń o 900 zł w przeliczeniu na etat. Od początku przyszłego roku średnio o 900 zł wzrosną również płace kuratorów zawodowych, z zachowaniem zasad obowiązujących przy kształtowaniu wynagrodzeń tej grupy zawodowej.
Pieniądze na podwyżki zostaną zapewnione w ramach obecnego budżetu na rok 2019 oraz w projekcie budżetu państwa na 2020 rok. Porozumienie przewiduje, że szczegółowy podział środków na wzrost wynagrodzeń będzie przedmiotem dalszych uzgodnień, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii wyrównywania dysproporcji płacowych pracowników sądownictwa i prokuratury. Rozmowy w tej sprawie zostaną podjęte najpóźniej we wrześniu 2019 roku.
Zgodnie z porozumieniem, strona związkowa zaprzestaje, co najmniej na rok, wszelkich form protestu związanego z poziomem i systemem wynagrodzeń.
Kontynuacja dobrych zmian
Sygnatariusze porozumienia wspólnie podkreślili, że konieczna jest kontynuacja rozpoczętego w 2016 r. procesu podwyższania wynagrodzeń pracowników sądów i prokuratury.
Zapewnienie godziwego wynagradzania pracowników sądów to jeden z priorytetów obecnego Ministra Sprawiedliwości. Od pierwszego budżetu, w 2016 r., tworzonego pod kierownictwem Ministra Zbigniewa Ziobro zapewniane są corocznie środki finansowe na podwyższenie wynagrodzeń pracowników sądów. Dzięki temu systematycznie niwelowane są skutki zaniedbań i „zamrażania” wynagrodzeń, co miało miejsce w latach 2010-2015.
Głos przedstawicieli pracowników sądów i prokuratury w sprawach ich bezpośrednio
dotyczących jest dla Ministerstwa Sprawiedliwości bardzo istotny, czego dowodem są liczne i regularne spotkania odbywane z przedstawicielami związków zawodowych reprezentujących pracowników wymiaru sprawiedliwości.
Biuro Komunikacji i Promocji
Ministerstwo Sprawiedliwości