Jeszcze nie opadły emocje towarzyszące Kongresowi Prawników Polskich, który odbył się 20 maja w Katowicach a już jego organizatorzy przystępują do działania. Zanim ostatecznie powstanie społeczna komisja kodyfikacyjna samorząd radcowski zaczyna zbierać opinie na temat konkretnych propozycji zmian. W czwartek rusza też specjalna strona internetowa (krrp.pl/komisja) za pośrednictwem której wszyscy wszyscy zainteresowani radcy mogą odpowiedzieć na dwa pytania. Pierwsze - jak poprawić przepisy procedury cywilnej i drugie - jaki przepis kodeksu postępowania cywilnego zmienić.

- To nie wszystko. Będę się zwracał osobiście do najwybitniejszych radców prawnych i kancelarii z prośbą o wyrażenie swojej opinii i propozycji które mogą usprawnić postępowania sądowe - zapowiada Maciej Bobrowicz, prezes Krajowej Rady Radców Prawnych.

W prace nad przygotowaniem zmian zaangażowała się już warszawska izba radców prawnych.

- Będziemy zbierali głosy środowiska. Analizowali ankiety nadesłane przez naszych radców prawnych, przygotowywali konkretne propozycje zmian i wspierali reformę wymiaru sprawiedliwości - zapowiada jej dziekan Włodzimierz Chróścik. Wszystko po to by reforma była jak najbardziej optymalna.

Podobne zaangażowanie deklarują też inni dziekani.

Zbigniew Tur, dziekan poznańskich radców mówi, że ankietowa forma zapytań o propozycje zmian jest najlepsza bowiem radcowie często z niej korzystają w innych sprawach.

- Liczę na rzeczowe propozycje i opinie - mówi i przypomina dziekan, że wśród tej grupy prawników są zarówno doskonali praktycy jak i osoby łączące zawód z pracą naukową na uczelni. Mają więc wszechstronne podejście do przepisów.

- Rzeczą najbardziej cenną byłoby zbudowanie dobrego modelu procesu cywilnego, bazując na doświadczeniach innych państw - dodaje adwokat Marcin Radwan-Röhrenschef z Polskiego Związku Pracodawców Prawniczych. I mówi, że do zmian jest wiele rzeczy. Zaczynając od elektronicznego obiegu dokumentów a kończąc na tym jak usprawnić sposób przygotowywania postępowania w dużych sprawach. Prawnicy zapowiadają, że projekty , które przygotują zostaną przesłane do wykorzystania przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

Niezależnie od działań samorządu swoje projekty przygotowuje też Ministerstwo Sprawiedliwości. Jeszcze przed wakacjami resort ma przedstawić kolejne projekty. - Mam na myśli potężną zmianę kodeksu postępowania cywilnego oraz postępowania karnego - informuje Łukasz Piebiak, wiceminister sprawiedliwości.

Rzeczą najbardziej cenną byłoby to gdybyśmy zbudowali dobry model procesu cywilnego, bazując na innych państwach.

Na początek społeczna komisja

Adwokaci, radcowie prawni, sędziowie zgodnie twierdzą, że należy:

- powołać Społeczną Komisję Kodyfikacyjną złożoną z przedstawicieli wszystkich środowisk prawniczych. Pierwszym jej zadaniem ma być opracowanie i przekazanie podmiotom posiadającym inicjatywę ustawodawczą konkretnych projektów;

- zmienić organizację sądów tak, aby zapewnić w nich efektywność udzielanej ochrony prawnej;

- uprościć procedury i wprowadzić instytucje sprzyjające szybkiemu zakończeniu sporów (mediacja, ugoda);

- zagwarantować niezależne i transparentne sądownictwo jako warunek konieczny w niezawisłym orzekaniu przez konkretnego sędziego.