Szwedzki rząd przedstawił projekt o bezpieczniejszych obszarach zamieszkania, by zbadać, czy przestępstwa popełnione przez dzieci mogą prowadzić do wypowiedzenia umowy lokatorskiej i eksmisji rodziny. Co rząd chce osiągnąć?

Czy chodzi mu o zbiorową odpowiedzialność rodzin? Otóż nie. W ten sposób zapewne zamierza rozprawić się ze zorganizowaną przestępczością. Rząd nie mówi tego explicite, ale świadczą o tym przykłady, na które się powołuje.