Trybunał Sprawiedliwości przy rozpoznawaniu zawisłych przed nim spraw odwołuje się do ogólnych zasad prawa, dlatego przygotowując stanowisko strony w postępowaniu przed TSUE, nie można pominąć analizy sprawy z tej perspektywy.

Bez dyskryminacji