Agencja ds. Równouprawnienia zweryfikowała ponad 800 wyroków z 48 sądów rejonowych ws. sporów o opiekę rodzicielską i prawo do przebywania z rodzicem, z którym dziecko nie mieszka stale. W 64 proc. kazusów stwierdzono występowanie przemocy w rodzinie, ale w niewielu przypadkach sądy uwzględniały te niepokojące dane w wyrokach. Z raportu wynika, że choć 1 stycznia 2020 r. międzynarodowa konwencja o prawach dziecka zaczęła obowiązywać w Szwecji, to nie przełożyła się na działania Temidy. Problem dziecka pojawia się w 43 proc. orzeczeń, ale w ponad połowie przypadków w niewielkim stopniu wzięto pod uwagę jego dobro.