Ciągnie wilka do lasu. Zaklinałem się, że zajmę w sporze o Trybunał Konstytucyjny arystokratyczny dystans. A jednak nie mogę sobie darować odpowiedzi na wywiad Rzecznika Praw Obywatelskich z 5 września „Jestem wolny od polityki”. RPO stwierdził w nim, że w TK jest trzech sędziów, „których podstawa prawna powołania jest wadliwa”. Skoro tak, to składam mu propozycję.

Błędy i grzechy