Mariusz Muszyński

Mariusz Muszyński: Konstytucyjne granice integracji

Normy prawne stworzone przez TSUE w drodze arbitralnej wykładni przepisu w wyroku prejudycjalnym, poprzez którą UE omija konieczność formalnej zmian traktatów, są niekonstytucyjne.

Mariusz Muszyński: Wszystkie błędy Sądu Najwyższego

Reformę sądownictwa należy zacząć od reformy kształcenia na wydziałach prawa, aplikacjach i szkoleniach sędziów. Myśl ta krąży mi w głowie od kilku lat. Dziś jej prawdziwość potwierdza postanowienie Izby Karnej Sądu Najwyższego w sprawie I KZ 29/21. Braki w rozumowaniu prawniczym, błędy merytoryczne i logiczne oraz niespójna argumentacja, to tylko niektóre ułomności warsztatowe jakie odsłania nam jego lektura. Smutne, że z tak słabym poziomem wiedzy stykamy się na samym szczycie władzy sądowniczej.

Mariusz Muszyński: Jak zabrać pieniądze Unii

Nie może być tak, że wypełnianie traktatu prowadzi do naruszenia żywotnych interesów państwa, które ten traktat zawarło. To państwo, a nie traktat jest panem stosunku prawnego.

Mariusz Muszyński: Co oznacza orzeczenie TSUE

I śmiesznie i strasznie. Tak można opisać sytuację, jaka powstała po wydaniu kolejnego postanowienia tymczasowego TSUE przeciwko Polsce (sprawa C-204/21).

Mariusz Muszyński: Komentarz subiektywny w sprawie Xeroflor

Właściwie to nie chciałem się wypowiadać na temat wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (ETPC) w sprawie XseroFlor v. Polska. Zawsze można mi zarzucić subiektywizm. Jednak wobec wielu absurdalnych informacji wprowadzanych do obiegu publicznego postanowiłem zabrać głos.

Mariusz Muszyński: O skutku wyroku Trybunału w sprawie aborcji

W piątkowych Faktach TVN (29 stycznia 2021 r.) znalazł się materiał, w którym prowadzący – podkreślając, że opiera się na ocenie grupy „wybitnych polskich prawników” – stwierdził, że wprawdzie „wyrok Trybunału w sprawie aborcji stał się prawem, ale wydany został przez wadliwie powołanych sędziów, co oznacza że sądy mogą go podważać”.

Ochrona dyplomatyczna - Mariusz Muszyński o sprawie Polaka zmarłego w Wielkiej Brytanii

Granica legalnych działań państwa w ochronie obywateli za granicą jest umiejscowiona naprawdę bardzo daleko. Nie polega tylko na pisaniu listów, rozmowach i naciskach, czy nietrafionych próbach wykorzystania w tej sprawie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

Mariusz Muszyński: O szczycie budżetowym Rady Europejskiej inaczej

Spór o efekty ostatniego szczytu Rady Europejskiej odnośnie znaczenia i roli jego konkluzji zdominował ostatnio dyskusję publiczną. Postanowiłem także odnieść się do tej kwestii, aczkolwiek nie wprost. Skusiła mnie do tego świadomość, że przecież ta sprawa, która urosła dziś do rangi przedmiotu dyskusji najważniejszych polityków w państwie, jest tak naprawdę materią, jaką omawia się na jednych z pierwszych zajęć z przedmiotu prawo międzynarodowe na studiach prawniczych. Warto więc go przypomnieć.

Mariusz Muszyński: Niekonstytucyjni sędziowie TK

Histeria części prawników i polityków oraz nieudolne próby poszukiwania wad w procedurze powołania prof. M. Manowskiej na stanowisko Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego stanowi dość marny temat na publikację prasową.