Mariusz Muszyński

Mariusz Muszyński: Wojna o państwo

Polityczna burza w sprawie blokady środków finansowych pochodzących z unijnych funduszy trwa. Opozycyjna część sceny politycznej i sprzyjające jej media upatrują w tym problemie szansy na osłabienie rządzącej prawicowej koalicji. Wiadomo, rząd pozwolił się zagnać do kąta. Każdy ruch będzie teraz oznaczał jego klęskę. Kiedy środki finansowe nie trafią do Polski, osłabią nasz kraj gospodarczo. Jeśli rząd ustąpi i przeformatuje kraj zgodnie z oczekiwaniami Brukseli, będzie to oznaczać polityczną przegraną. W roku wyborczym każda z tych sytuacji przełoży się na utratę poparcia.

Mariusz Muszyński: Propozycja nie do odrzucenia

Szanuję prawo, ale nie pseudoprawnicze wizje. Zrezygnuję, gdy prof. Wiącek wskaże podstawę.

Mariusz Muszyński: O reparacjach raz jeszcze

Zadziwia mnie upór osób obstających za wersją prawną sprzeczną nie tylko z zasadami moralnymi oraz polskim interesem ekonomicznym, ale i z opiniami niemieckimi.

Mariusz Muszyński o reparacjach: Polska nie jest bez szans

Odszkodowań, które Niemcy wypłacali niektórym ofiarom wojny, nie można łączyć z reparacjami.

Mariusz Muszyński: środek tymczasowy ETPC to wielka prawna wydmuszka

Nie rozumiem ekscytacji, jaka ogarnęła obie strony sporu o Izbę Dyscyplinarną kiedy wczoraj pojawił się środek tymczasowy (interim measure) wydany przez Europejski Trybunał Praw Człowieka (dalej: ETPC) w sprawie immunitetowej sędziego SN Włodzimierza Wróbla. Jedni krzyczą o bezprecedensowym i ważnym działaniu w ochronie praw człowieka, drudzy o skandalu. A przecież środek tymczasowy ETPC to w rzeczywistości jedna wielka prawna wydmuszka.

Mariusz Muszyński: Zgubiona suwerenność

Suwerenność państw członkowskich Unii Europejskiej zanika po cichu. A w tej kwestii Narody Europy są okłamywane.

Mariusz Muszyński: Konstytucyjne granice integracji

Normy prawne stworzone przez TSUE w drodze arbitralnej wykładni przepisu w wyroku prejudycjalnym, poprzez którą UE omija konieczność formalnej zmian traktatów, są niekonstytucyjne.

Mariusz Muszyński: Wszystkie błędy Sądu Najwyższego

Reformę sądownictwa należy zacząć od reformy kształcenia na wydziałach prawa, aplikacjach i szkoleniach sędziów. Myśl ta krąży mi w głowie od kilku lat. Dziś jej prawdziwość potwierdza postanowienie Izby Karnej Sądu Najwyższego w sprawie I KZ 29/21. Braki w rozumowaniu prawniczym, błędy merytoryczne i logiczne oraz niespójna argumentacja, to tylko niektóre ułomności warsztatowe jakie odsłania nam jego lektura. Smutne, że z tak słabym poziomem wiedzy stykamy się na samym szczycie władzy sądowniczej.

Mariusz Muszyński: Jak zabrać pieniądze Unii

Nie może być tak, że wypełnianie traktatu prowadzi do naruszenia żywotnych interesów państwa, które ten traktat zawarło. To państwo, a nie traktat jest panem stosunku prawnego.

Mariusz Muszyński: Co oznacza orzeczenie TSUE

I śmiesznie i strasznie. Tak można opisać sytuację, jaka powstała po wydaniu kolejnego postanowienia tymczasowego TSUE przeciwko Polsce (sprawa C-204/21).