Podstawową zasadą polskiego ustawodawcy podejmującego decyzje dotyczące każdego dziecka jest jego ogólnie pojęte dobro. W obecnej sytuacji należy sobie zadać pytanie, czy przepisy, które zostały wprowadzone w trybie pilnym w ustawie z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, są w stanie zagwarantować właściwą ochronę interesów dzieciom, które znalazły się w Polsce bez opieki odpowiedzialnych za nie osób dorosłych, czyli rodziców lub innych opiekunów.