Joanna Zaremba-Stanulewicz

Joanna Zaremba-Stanulewicz: Daleko od rodzinnego domu

Rodziny zastępcze wciąż pracują na umowę-zlecenie.

Joanna Zaremba-Stanulewicz: Dramat dzieci z Ukrainy

Zapewne ta funkcja już pozostanie w polskim prawie.

Joanna Zaremba-Stanulewicz o pieczy zastępczej: czy zmiany są słuszne

Pełniejsze zabezpieczenie dobra dziecka to dobry postulat. Niestety, niektóre konkretne propozycje pozbawione są praktycznego uzasadnienia.