Kilka miesięcy temu Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej zapowiadało szumnie, że nowelizacja ustawy z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej istotnie poprawi sytuację rodzin zastępczych, zachęci do ich zakładania dla dzieci, które nie mogą być wychowywane przez swoich rodziców, oraz umożliwi dalszy rozwój rodzinnej pieczy zastępczej kosztem instytucjonalnej. Wielu rodziców zastępczych wiązało duże nadzieje z zapowiadanymi zmianami, zwłaszcza że konieczność ulepszeń w niedoskonałym systemie była oczywista.