W lutym tego roku prawie czterech na dziesięciu Polaków pracowało zdalnie lub hybrydowo, czyli niekiedy z domu, a niekiedy w firmie - wynika z sondażu SW Research przeprowadzonego na zlecenie Sodexo Benefits and Rewards Services na próbie 1247 aktywnych zawodowo osób. To oznacza, że pomimo kolejnego nasilenia pandemii, nadal większość (63 proc.) Polaków wykonuje swoje obowiązki w miejscu pracy.

Sprzyja temu duży udział produkcji w polskiej gospodarce, trudnej do przeniesienia na home office. Sondaż potwierdza, że Polacy nadal należą do najbardziej zapracowanych narodów; 26 proc. badanych twierdzi, że na pracę poświęcają więcej czasu niż na życie prywatne. Zwiększone w czasie pandemii wyzwania związane z godzeniem obowiązków zawodowych i rodzinnych widać w oczekiwaniach dotyczących sposobów na zachowanie work–life balance, czyli równowagi między życiem zawodowym i prywatnym. Zdaniem 27 proc. badanych pomaga w tym praca zdalna, a ponad jedna piąta (21 proc.) docenia elastyczny, nienormowany czas pracy. Tę elastyczność, którą zresztą wymusza pandemia, pracownicy cenią także w benefitach, czyli w świadczeniach pozapłacowych od pracodawcy. Coraz więcej firm przestawia się teraz na platformy kafeteryjne - dając pracownikom wybór świadczeń.