Podczas gdy na świecie prawie połowa szefów firm wierzy w umiejętności swojego zespołu w kwestii podejmowania właściwych decyzji biznesowych i wzięcia odpowiedzialności za ich realizację, to u nas takie przekonanie podziela tylko 14 proc. top menedżerów – wynika z CEO Outlook Survey 2022, badania przeprowadzonego przez firmę EY.

Objęło ono szefów z 45 krajów na świecie, w tym z Polski, gdzie zbadano 50 prezesów (CEO) dużych spółek. Aż 86 proc. polskich top menedżerów wskazało, że strategiczne decyzje wykonawcze w firmie powinny być podejmowane odgórnie, podczas gdy wśród wszystkich badanych 54 proc. wierzy w sukces odgórnie realizowanej strategii.

– Widać wyraźnie, że polscy top menedżerowie wciąż tkwią w epoce, w której królowało ręczne sterowanie firmą i nadal mają opory przed większym delegowaniem decyzyjności na pracowników niższych szczebli – komentuje wyniki badania Arkadiusz Gęsicki, partner odpowiedzialny za działalność EY-Parthenon w Polsce i krajach bałtyckich, a także lider EY-Parthenon w regionie CESA. (EY-Parthenon zajmuje się doradztwem strategicznym).

Jak ostrzega Gęsicki, tego typu myślenie może okazać się dużym obciążeniem zarządów polskich firm w czasach kryzysu, który rysuje się na gospodarczym horyzoncie. W kryzysowych warunkach o losach firmy może zdecydować elastyczność w radzeniu sobie z potencjalnymi problemami, o którą jest trudniej przy odgórnym, ręcznym sterowaniu biznesem.

Brak zaufania polskich szefów wobec ich zespołów widać też w podejściu do realizacji strategii; podczas gdy ponad połowa ogółu badanych top menedżerów woli realizować strategię firmy wewnętrznymi siłami (są przekonani o dobrej jakości swych zespołów), to u nas ta grupa jest o ponad połowę mniejsza (24 proc.). Zdecydowana większość, ponad trzy czwarte polskich menedżerów, woli szukać wsparcia u zewnętrznych doradców, oceniając, że z ich pomocą założenia strategiczne uda się wdrożyć szybciej.

Zdaniem Arkadiusza Gęsickiego polscy szefowie dobrze pamiętający lata kryzysu gospodarczego i wysokie bezrobocie mają jeszcze poważną lekcję do odrobienia w zakresie zarządzania pracownikami. – Wiadomo, że bardziej zaangażowani i skuteczni są pracownicy, którym powierza się odpowiedzialność za losy firmy i możliwość realizacji własnych rozwiązań. Krajowi CEO już wiedzą, że zaangażowanie jest potrzebne, ale nie potrafią tego przełożyć na atmosferę zaufania w firmie i rozdzielenie władzy pomiędzy pracowników młodszych rangą – zwraca uwagę ekspert EY.

Budowę atmosfery zaufania może utrudnić niedocenianie roli otwartości i przejrzystości w zarządzaniu. O ile na świecie 16 proc. szefów uważa to za kluczową cechę lidera, by odnieść sukces w warunkach postpandemicznych, o tyle w Polsce tylko 8 proc. Bez otwartości w działaniu trudno będzie zdobyć entuzjazm pracowników w realizacji strategii firmy, a zdobycie tego entuzjazmu jest teraz jednym z głównych wyzwań krajowych top menedżerów.

Różnic opinii nie ma natomiast co do znaczenia wizji i determinacji lidera; zarówno prezesi na świecie, jak i CEO w Polsce, uważają ją za kluczową cechę potrzebną dziś top menedżerom do osiągnięcia sukcesu w biznesie. Nasi szefowie zwracają też dużą uwagę na rolę wysokiej inteligencji emocjonalnej (20 proc.), którą cenią wyżej niż ogół badanych (12 proc.). Różnią się też w ocenie odwagi w przywództwie; na świecie co dziesiąty szef uważa ją za kluczową dla lidera, w Polsce – 3 proc.