Stopa bezrobocia nie zmienia się od lipca (po aktualizacji danych GUS). Październikowa jest o 0,3 pkt proc. wyższa niż rok temu.

Z danych wynika, że zarejestrowało się mniej osób niż we wrześniu i rok temu. Było to prawie 229 tys. osób. To najprawdopodobniej efekt dobrej pogody i możliwości prowadzenia prac budowlanych. Wyrejestrowało się  prawie 220 tys. osób. W tym 98 tys. zaczęło pracować.

Wśród bezrobotnych ponad 400 tys. osób nie skończyło jeszcze 25 lat. Ale najszybciej w skali roku powiększyło się bezrobocie osób, które  skończyły 55 lat (o 16 proc.) do  ponad 207 tys. osób. Spada liczba ofert pracy – w październiku było to ok. 40 tys.

GUS podał też bezrobocie liczone według metody BAEL. Ta w trzecim kwartale wyniosła 9,3 proc i była o 0,2 pkt. proc. niższa niż pod koniec czerwca, ale wyższa ( też o 0,2 pkt. proc) niż w zeszłym roku. Według tej metody mamy w Polsce 1,68 mln ludzi rzeczywiście bez pracy bez względu na to czy jest ona legalna, czy nie.

Ekonomiści szacują, że do końca roku stopa bezrobocia rejestrowanego wyniesie co najmniej 12,2 proc.