Macierewicz idzie po ścieżce narysowanej przez poprzednie rządy, w tym ekipę PO–PSL. Bez wielkiego rozgłosu stara się przenosić kontakty wojskowe z Niemcami na wyższy poziom.

Z jednej strony to rozwijanie szczecińskiego dowództwa korpusu NATO dowodzone przez niemieckiego generała. Macierewicz ma świadomość, że dowództwo tego korpusu w przypadku konfliktu zbrojnego w naszym regionie ma kierować wojskami wchodzącymi w skład szpicy NATO.

Co najmniej do połowy 2019 roku realizowane będą wspólne ćwiczenia z wojskami niemieckimi w Polsce za zachodnią granicą. Polski batalion pancerny z 34. Brygady w Świętoszowie został operacyjnie podporządkowany niemieckiej 41. Brygadzie Grenadierów Pancernych, natomiast batalion z jednostki niemieckiej – polskiej brygadzie pancernej.

Wzajemne podporządkowanie batalionów wojsk lądowych Polski i Niemiec być może przerodzi się w polsko-niemiecką brygadę pancerną.

„Będzie to zależało od decyzji politycznej, ale musi mieć również sens wojskowy. Nie zależy nam na projektach jedynie wizerunkowych. Rozmowy prowadzone z Niemcami są obiecujące. Jest szansa na kilka wspólnych, ważnych dla wschodniej flanki projektów strategicznych" – opisuje nam wysoki rangą urzędnik MON.

Przedstawiciele sił morskich Polski i Niemiec podpisali porozumienie o utworzeniu w Niemczech międzynarodowego ośrodka kierowania działaniami okrętów podwodnych. Z kolei w Polsce budowany jest już wspólny ośrodek dowództwa rozpoznania i wywiadu, który będzie gromadził, a także analizował informacje zebrane przez jednostki powietrzne i morskie operujące na Bałtyku.

MON zachęca też Niemców do większego zaangażowania w budowę dowództwa dywizji NATO w Elblągu.

Niedawno Tomasz Szatkowski, wiceminister obrony, sondował m.in. w Berlinie zakup czołgów Leopard 2 dla naszych wojsk pancernych. Firmy niemieckie będą zaś uczestniczyły w wyścigu o kontrakt na sprzedaż dla Marynarki Wojennej trzech okrętów podwodnych.

Macierewicz pokazuje, że jest zdolny do prowadzenia polityki zgodnej z naszą racją stanu.