Chcemy być najbardziej zaufaną, cyfrową firmą biofarmaceutyczną

Myślę, że bardzo przyda się moje międzynarodowe i regionalne doświadczenie związane z rozwojem nowych produktów – mówi Sameh Rafla, powołany w pierwszych dniach stycznia na stanowisko dyrektora generalnego Takeda Pharma w Polsce.

Publikacja: 15.01.2024 21:00

Sameh Rafla

Sameh Rafla

Foto: materiały prasowe

Materiał powstał we współpracy z Takeda Pharma

Jak zmienia się przemysł farmaceutyczny?

Pakiet farmaceutyczny UE to w tej chwili najważniejsza inicjatywa legislacyjna w Europie, a co za tym idzie i jedna z kluczowych na świecie. Zmiany będą miały wpływ na cały sektor zdrowia i oczywiście na każdy aspekt naszej działalności farmaceutycznej. Regulacjom będzie podlegało wiele podstawowych procesów – jak i gdzie opracowujemy leki, w jaki sposób otrzymujemy zgody organów regulacyjnych, jak wytwarzamy leki, jak oceniana jest ich wartość oraz jak i kiedy pacjenci mogą uzyskać do nich dostęp. Ważne jest to, żeby regulacje uwzględniły wkład pacjentów, zwłaszcza w przypadku nowych obszarów terapeutycznych lub małych populacji.

Jaki będzie efekt wdrożenia tych przepisów?

To pierwsza taka zmiana w prawie europejskim od 20 lat. Prace nad dyrektywą jeszcze trwają, a proponowane zmiany są daleko idące, więc o efektach będziemy mogli porozmawiać dopiero za jakiś czas. Natomiast, jeżeli chodzi o założenia, to z pewnością do Europy musimy przyciągać inwestycje w sektorze farmaceutycznym. Szczególnie w takich obszarach, jak choroby rzadkie. Mam nadzieję, że zmniejszy się dystans dzielący Europę od Stanów Zjednoczonych pod względem poziomu inwestycji w badania i rozwój, który obecnie jest szacowany na 20 miliardów dol. rocznie.

Jak w takim razie zmienia się Takeda?

Przemysł farmaceutyczny wykorzystuje i będzie w coraz większym stopniu wykorzystywać transformację cyfrową. Ta zmiana technologiczna sprawia, że jeszcze mocniej musi być zakotwiczona w wartościach, celu i misji naszej firmy. A przypomnę, że Takeda skupia swoje działania na poszukiwaniu rozwiązań dla niezaspokojonych potrzeb pacjentów. Oczywiście kluczowym obszarem jest dostarczanie innowacyjnych leków, zmieniających życie pacjentów. Realizujemy to zadanie na podstawie badań i dowodów naukowych oraz właśnie najnowocześniejszych technologii cyfrowych.

Czy rozważacie poszerzenie obszarów terapeutycznych, w których specjalizuje się Takeda?

Jesteśmy nastawieni na rozwój, prowadzimy badania, jednak wciąż działamy przede wszystkim w sześciu obszarach, stanowiących największe wyzwanie dla medycyny i pacjentów: gastrologii i chorobach zapalnych, chorobach rzadkich, terapiach osoczopochodnych, onkologii, neurologii oraz szczepieniach. Jest tu jeszcze wiele niezaspokojonych potrzeb pacjentów. Jednocześnie dążymy do przekształcenia Takeda w najbardziej zaufaną i skoncentrowaną na danych cyfrową, firmę biofarmaceutyczną.

Jakie macie do tego narzędzia?

Prace nad nowymi terapiami prowadzimy w trzech światowej klasy ośrodkach badawczych. W roku podatkowym 2022 Takeda globalnie zainwestowała 4,8 mld dol. w badania i rozwój. Obecnie prowadzimy działania badawczo-rozwojowe nad 40 nowymi molekułami. Ale to nie wszystko: rozwijamy AI, uruchomiliśmy wiele platform cyfrowych i aplikacji, które pomagają pacjentom i opiekunom w bardziej holistycznym zarządzaniu leczeniem poprzez usprawnienie ścieżki diagnostycznej chorego, czy też uzyskanie szybkiej reakcji na jego stan zdrowia. Dzięki AI działamy na rzecz skracania ścieżki diagnostycznej pacjenta z chorobami rzadkimi. Myślę, że tutaj bardzo przyda się moje doświadczenie w Takeda, wynikające między innymi z wprowadzania i rozwoju nowych produktów na poziomie globalnym. Na obszarze Europy i Kanady zarządzałem portfolio produktów w obszarze rzadkich chorób metabolicznych, terapii osoczopochodnych, zajmowałem się również transplantologią.

Jak można scharakteryzować działalność Takeda w Polsce? Jakie są kierunki rozwoju?

Chcemy być niezawodnym partnerem pacjentów, personelu medycznego i instytucji zaangażowanych w opiekę zdrowotną. Stawiamy na rozwój w obszarach gastrologii i chorób zapalnych, onkologii oraz neurologii. Choroby rzadkie nadal pozostają w centrum naszych zainteresowań. W Polsce dostarczamy 35 produktów leczniczych przeznaczonych do opieki specjalistycznej we wszystkich obszarach, którymi się zajmujemy. Jednocześnie prowadzimy badania RWE, aby lepiej poznać skuteczność naszych leków i dowiedzieć się, jak opracowywać jeszcze bardziej innowacyjne metody leczenia. To ważna część naszej strategii rozwoju.

Przy wprowadzaniu leków innowacyjnych istotną kwestią jest ich cena. Jakie działania na rzecz zwiększenia ich dostępności prowadzi Takeda?

Silnie wspieramy model VBHC (value-based healthcare). Skupienie się na efektach istotnych dla pacjenta poprzez wspieranie idei płatności za wyniki zdrowotne, nie jest oczywiście łatwym i szybkim procesem, ale wyznacza kierunek zmian w opiece zdrowotnej na całym świecie. Takeda model ten wspiera i realizuje także w Polsce.

Angażujemy się w wielostronny dialog w celu opracowania innowacyjnych modeli płatności, które sprzyjają budowaniu trwałego zaufania naszych interesariuszy i poprawy jakości życia osób potrzebujących naszych leków.

Jakie są pierwsze pana wrażenia z pracy w Polsce?

Widzę ogromne zaangażowanie polskich pracowników w to, co robią, ich optymizm i pasję. Cieszy mnie zauważalne i wręcz namacalne poczucie misji i rozumienie roli, jaką odgrywamy w zmianie życia pacjentów. Otwartość na transformację cyfrową i przywiązanie do wartości – to są wspaniałe cechy dla rozwoju zawodowego i osobistego. Bardzo cieszę się na współpracę z polskim zespołem i polskimi partnerami.

C-ANPROM/PL/CORP/0072, 01/2024

Materiał powstał we współpracy z Takeda PharmaMateriał partnera
Ekologiczny szpital w cyfrowej sieci
Materiał Promocyjny
Tajniki oszczędnościowych obligacji skarbowych. Możliwości na różne potrzeby
Przyszłość ochrony zdrowia
Pacjenci z przewlekłą chorobą nerek powinni wiedzieć o dializie otrzewnowej
Przyszłość ochrony zdrowia
Badania sprzyjają poprawie jakości
Materiał partnera
Polska nefrologia w punkcie zwrotnym
Materiał Promocyjny
Naukowa Fundacja Polpharmy ogłasza start XXIII edycji Konkursu o Grant Fundacji
Przyszłość ochrony zdrowia
Szeroki wachlarz pomysłów na zmiany w ochronie zdrowia