Ekologiczny szpital w cyfrowej sieci

Na bazie sieci szpitali warto stworzyć prawdziwą sieć obejmującą szeroką wymianę danych cyfrowych między placówkami, na przykład wspólne zwirtualizowane usługi diagnostyczne, zdigitalizowane konsultacje i konsylia – mówi Michał Kępowicz, członek zarządu Philips Polska.

Chcemy być najbardziej zaufaną, cyfrową firmą biofarmaceutyczną

Myślę, że bardzo przyda się moje międzynarodowe i regionalne doświadczenie związane z rozwojem nowych produktów – mówi Sameh Rafla, powołany w pierwszych dniach stycznia na stanowisko dyrektora generalnego Takeda Pharma w Polsce.

Pacjenci z przewlekłą chorobą nerek powinni wiedzieć o dializie otrzewnowej

Dializa otrzewnowa niesie ze sobą wiele korzyści dla pacjentów z przewlekłą chorobą nerek, ale i dla systemu ochrony zdrowia. Niestety, w Polsce jest zdecydowanie za rzadko stosowana. Aktualnie korzysta z niej jedynie 4 proc. chorych na PChN.

Badania sprzyjają poprawie jakości

W Polsce jest ogromny potencjał do prowadzenia badań naukowych. Nasze potrzeby też są bardzo duże – mówi dr Małgorzata Gałązka-Sobotka, dyrektor Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego

Polska nefrologia w punkcie zwrotnym

W leczeniu nerek udało się wiele osiągnąć, ale zdaniem uczestników dyskusji przed nefrologią jest wiele wyzwań. Od zapaści mogą ją uratować tylko natychmiastowe działania.

Globalna spółka biotechnologiczna inwestuje w Polsce

Jedna z najbardziej innowacyjnych firm biofarmaceutycznych na świecie wybrała Łódź jako miejsce swojego globalnego centrum usług biznesowych.

Szeroki wachlarz pomysłów na zmiany w ochronie zdrowia

Wiele postulatów, uwag i propozycji nowych rozwiązań dla systemu opieki zdrowotnej w Polsce padło podczas dyskusji, w której uczestniczyli eksperci oraz przedstawiciele najważniejszych ugrupowań polskiej sceny politycznej.

Po Covid-19 są już nowe wyzwania

Zdaniem ekspertów należy objąć szczególną opieką pacjentów hematoonkologicznych, m.in. zapewnić im dostęp do bezpłatnych szczepionek.

Jak chronić nasze serca

W Polsce nie wykorzystujemy możliwości leczenia ambulatoryjnego, podstawowego czy specjalistycznego tak, jak robią to kraje zachodnie.

„KOS-Zawał” ratunkiem dla serca

U pacjentów po ostrym zawale mięśnia sercowego, objętych opieką w ramach tego kompleksowego programu, występuje o 33 proc. mniejsze ryzyko zgonu. Niestety, wciąż zbyt mała liczba chorych może z niego skorzystać.

Są nowe, priorytetowe dziedziny medycyny. Na liście 22 priorytetowe specjalizacje

Wśród priorytetowych dziedzin znalazły się m.in. choroby zakaźne, patomorfologia, onkologia i pediatria.

Palacze są uzależnieni nie tylko od nikotyny, ale też od ceremoniału

Powinno się stworzyć system pomocy palaczom, którzy chcą zerwać z nałogiem – mówi prof. Marek Maruszyński, chirurg naczyniowy.

Świat pełen chorób zakaźnych

Sprawny system ochrony zdrowia i działania profilaktyczne to sposób na walkę z chorobami dróg oddechowych.

Prof. Tadeusz Pieńkowski: Innowacyjne terapie w raku piersi

W leczeniu potrójnie ujemnego raka piersi sprawdza się immunoterapia – mówi prof. Tadeusz Pieńkowski, onkolog.

Koniec amalgamatu. Od października na NFZ tylko białe plomby

Jest długo wyczekiwane rozporządzenie ministra zdrowia. Gabinety stomatologiczne od października będą musiały zrezygnować ze stosowania wypełnień amalgamatowych. Plomby z dodatkiem rtęci przechodzą do historii.

Nowe terapie w hematoonkologii

W Polsce pacjenci z nowotworami krwi mają dostęp do wielu nowoczesnych leków, ale w dalszych liniach leczenia.

Nowe cząsteczki do refundacji

Jest projekt wrześniowej listy leków refundowanych. Ucieszą się z niej diabetycy i pacjenci z ostrą białaczką szpikową.

Braki w aptekach wciąż potężne

Aż 178 leków może być we wrześniu trudno dostępnych – poinformowało Ministerstwo Zdrowia. Jest jednak nieco lepiej niż w poprzednich miesiącach.