Ministerstwo Zdrowia opublikowało projekt obwieszczenia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. Wejdzie on w życie 1 września 2022 roku.

Jedną z ważniejszych zmian jest finansowanie cząteczek w programie leczenia chorych na ostrą białaczkę szpikową B.114. To Xospata (gilterytynib) i Mylotarg (Gemtuzumab ozogamycyny). Będzie też finansowany Venclyxto (venetoclaxum), który dotąd był refundowany w programie B.103 (leczenie chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową wenetoklaksem).

Z kolei w programie B.46 (leczenie stwardnienia rozsianego) refundacji doczekał się fingolimod Gaxenim.

Natomiast wśród nowości na liście aptecznej są przeciwcukrzycowe inhibitory DPP-4. To Galvus (vildagliptinum), Januvia (sitagliptinum), Janumet (sitagliptinum + metformini hydrochloridum) do stosowania w doustnej terapii, w skojarzeniu z metforminą w cukrzycy typu 2. To rozwiązanie dla tych pacjentów, u których zastosowanie metforminy w maksymalnie tolerowanej dawce w monoterapii nie pozwala osiągnąć dobrej kontroli glikemii przez co najmniej 3 miesiące. Za te leki pacjent zapłaci 30 proc. 

Nowością jest uruchomienie w ramach Funduszu Medycznego programu B.136.FM leczenia chorych na gruźlicę lekooporną (MDR/XDR). W jego ramach finansowane będą dwie terapie gruźlicy lekoopornej. To leczenie bedakiliną (lek Sirturo) w skojarzeniu z lekami przeciwprątkowymi (gruźlica płuc MDR-TB) oraz leczenie pretomanidem (Dovprela) w skojarzeniu z bedakiliną i linezolidem (gruźlica płuc MDR-TB albo XDR-TB).

Pacjent ma być kwalifikowany do jednej lub do drugiej terapii.