Partner główny

Przemysł farmaceutyczny musi lepiej współpracować z systemami opieki zdrowotnej

Zdrowie funkcjonuje obecnie w paradygmacie ograniczonym do opieki zdrowotnej. W obliczu epidemii chorób układu krążenia kwestia zdrowia musi zostać uwzględniona w ramach, które lepiej odzwierciedlają zdrowie jako priorytet publiczny – mówi Monique Clua Braun, country president Novartis Poland.

Jak chronić nasze serca

W Polsce nie wykorzystujemy możliwości leczenia ambulatoryjnego, podstawowego czy specjalistycznego tak, jak robią to kraje zachodnie.

„KOS-Zawał” ratunkiem dla serca

U pacjentów po ostrym zawale mięśnia sercowego, objętych opieką w ramach tego kompleksowego programu, występuje o 33 proc. mniejsze ryzyko zgonu. Niestety, wciąż zbyt mała liczba chorych może z niego skorzystać.

Onkodebata: Dlaczego mnie to spotkało?

Jeśli jest możliwość zapobiegania nowotworom wywołanym przez HPV jak rak szyjki macicy, to chciałabym, żeby każdy mógł się zabezpieczyć – mówi pacjentka, która miała zmiany nowotworowe wywołane tym wirusem.

Onkodebata: Działajcie szybciej niż ja

W przypadku raka potrójnie ujemnego, guzy mogą rosnąć bardzo szybko - mówi Zuzanna Świętorzecka, pacjentka chorująca na potrójnie ujemnego raka piersi

Onkodebata: Immunoterapia zwiększa szanse kobiet z rakiem piersi

Rak nie przestraszył się Covid-19, ale liczba chorych, które zgłosiły się była nieco mniejsza. Skutki epidemii obserwujemy do dziś – chore są w bardziej zaawansowanym stadium choroby – mówi dr n. med. Katarzyna Pogoda, z Kliniki Nowotworów Piersi i Chirurgii Rekonstrukcyjnej. W Narodowym Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie, Państwowy Instytut Badawczy.

Są nowe, priorytetowe dziedziny medycyny. Na liście 22 priorytetowe specjalizacje

Wśród priorytetowych dziedzin znalazły się m.in. choroby zakaźne, patomorfologia, onkologia i pediatria.

Mamy za mało pulmonologów

Nie każda placówka diagnozuje kompleksowo. Ośrodków pełnej diagnostyki jest niewiele – mówi onkolog Maciej Bryl.

Małgorzata Maksymowicz: Bez diagnozy nie ma leczenia

Szanse na nowoczesne terapie są uzależnione od miejsca zamieszkania – mówi Małgorzata Maksymowicz, administratorka grupy „Rak płuca” na Facebooku.

Palacze są uzależnieni nie tylko od nikotyny, ale też od ceremoniału

Powinno się stworzyć system pomocy palaczom, którzy chcą zerwać z nałogiem – mówi prof. Marek Maruszyński, chirurg naczyniowy.

12 zasad leczenia hemofilii. Czy polscy pacjenci są leczeni zgodnie ze światowymi standardami?

Doświadczamy stałego postępu w opracowywaniu i udostępnianiu nowych metod leczenia hemofilii. Światowa Federacja Hemofilii (WFH) wskazuje na istotne zmiany w zakresie zasad dotyczących planowania i filozofii leczenia hemofilii. Z myślą o wszystkich pracownikach służby zdrowia , którzy w swojej praktyce spotykają pacjentów z hemofilią – lekarzach hematologach, lekarzach rodzinnych, lekarzach dentystach czy ratownikach medycznych – przywołujemy zasady, których celem jest zapewnienie opieki opartej na aktualnej wiedzy medycznej i najlepszych praktykach w zakresie diagnostyki i leczenia hemofilii zgodnie z wytycznymi przygotowanymi w 2020 r. przez międzynarodowy panel ekspertów Światowej Federacji Hemofilii (WFH).

Lider nie narzeka

W siódmej edycji zestawienia na czołowych miejscach znalazły się szpitale, dające sobie radę z deficytem kadry medycznej i niedoszacowaniem świadczeń.

W przyjaznym szpitalu pacjent jest w centrum uwagi

Każda placówka powinna zapewnić bezpieczeństwo i najwyższą jakość usług

Jak oceniać kondycję szpitali publicznych

Eksperci brali pod uwagę m.in. zmieniające się czynniki, które kształtują warunki działania placówek.

Wyzwania dla europejskich systemów ochrony zdrowia

społczeństwo | Właśnie teraz, bardziej niż kiedykolwiek, powinniśmy przyznać, że zdrowie jest naszym wspólnym dobrem publicznym

Kryteria budowania listy najlepszych szpitali

Właściwa metodologia oceny placówek szpitalnych jest podstawą miarodajności i popularności listy liderów opracowywanej corocznie przez BFF Banking Group.

Najlepsze praktyki w publicznej ochronie zdrowia

„Liderzy zarządzania – najlepiej zarządzane szpitale publiczne według BFF Banking Group” – to jedyny ranking w Polsce, który koncentruje się na finansach szpitali.

Świat pełen chorób zakaźnych

Sprawny system ochrony zdrowia i działania profilaktyczne to sposób na walkę z chorobami dróg oddechowych.