Z opublikowanego niedawno raportu ukraińskiej policji wynika, że w ciągu dziewięciu miesięcy bieżącego roku ofiarami handlu ludźmi na Ukrainie padło 281 osób. Wśród nich jest 156 kobiet, 106 mężczyzn, 9 nastolatków oraz 10 dzieci. Z danych wynika, że w tym okresie ofiarami handlarzy ludźmi na Ukrainie padło trzykrotnie więcej osób niż w ciągu całego 2016 roku. Do września 2017 roku ukraińska policja wszczęła 263 sprawy karne wobec członków zorganizowanych grup przestępczych działających na Ukrainie i zajmujących się przeważnie handlem ludźmi.

Oprócz prostytucji szerzą się również inne formy eksploatacji niewolników. Z informacji ukraińskiej policji wynika, że co raz więcej ludzi wykorzystuje się do pracy przymusowej przeważnie w rolnictwie i budownictwie.

Ukraińska policja nie podaje statystyk związanych z wykorzystywaniem Ukraińców do pracy przymusowej za granicą, nie podaje też krajów, do których ofiary niewolnictwa najczęściej trafiają. Publikuje jednak ostrzeżenie, z którego wynika, że zjawisko jest to bardzo powszechne. W Kijowie ostrzegają, by przed wyjazdem za granice "zweryfikować pracodawcę".