Z dokumentu wynika, że w ubiegłym roku o 10 proc., w porównaniu z rokiem poprzednim, wzrosła liczba zgłoszonych przypadków gwałtu.

W 2017 policja otrzymała 7230 takich zgłoszeń. Wzrosła również liczba zgłoszeń przestępstw polegających na przymuszaniu osób trzecich do czynności seksualnych. W tym przypadku było siedem proc. więcej takich zawiadomień.

Policja zanotowała również niewielki wzrost zgłoszeń dotyczących molestowania seksualnego.

W porównaniu z rokiem 2016 spadła natomiast liczba napadów na sklepy, pobić i kradzieży.

Liczba wszystkich zgłoszonych w ubiegłym roku przestępstw wynosiła niewiele ponad półtora miliona.