Państwowy holding spożywczy rośnie w siłę. Powołany jako 15 spółek skupionych wokół Krajowej Spółki Cukrowej niedługo może się powiększyć. – Negocjacje są finalizowane, chodzi nawet o kilku przetwórców spożywczych – podaje nam źródło zbliżone do transakcji. Na tym nie koniec, spółka jest także zainteresowana pojawieniem się w sektorze handlowym.

Sama spółka enigmatycznie mówi o planach rozwojowych. – Krajowa Grupa Spożywcza realizuje przyjętą strategię rozwoju, m.in. poprzez akwizycje. Zgodnie z polityką grupy spółka nie udziela informacji zarówno o ewentualnych podmiotach, z którymi prowadzone są rozmowy, jak i o etapie rozmów – mówi Szymon Smajdor, rzecznik spółki. – Na obecnym etapie rozwoju grupy nie prowadzimy rozmów akwizycyjnych w obszarze sieci handlowych. Nie można jednak wykluczyć, że w przyszłości w wyniku dalszej konsolidacji branży rolno-spożywczej Krajowa Grupa Spożywcza będzie realizowała działania rozwojowe w tym obszarze – dodaje. Branża uważnie obserwuje poczynania państwowego podmiotu. – Konkurencja na rynku jest duża, za nami stoi trzy dekady pracy na rynku i rzesza ponad 6 tys. dostawców – mówi Renata Juszkiewicz, prezes Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji. – Zbudowanie pozycji na tak konkurencyjnym rynku nie jest proste. Zmieniające się zwyczaje zakupowe Polaków i ich wysokie oczekiwania co do relacji ceny do jakości towarów także są dużym wyzwaniem dla przedsiębiorstw – dodaje.

Czytaj więcej

Krystalizuje się kształt Krajowej Grupy Spożywczej

Wtórują jej producenci. – Wolny rynek oznacza, że wszelkie nowe podmioty mają szansę na rozwój pod warunkiem, że zostaną zachowane zasady konkurencji, a ewentualne przewagi nie będą budowane np. na niedozwolonej pomocy publicznej. W przeciwnym wypadku, gdy powstaną przepisy preferujące określony państwowy podmiot, wówczas te prywatne mogą mieć np. utrudniony dostęp do rynku, a funkcjonujący w warunkach państwowego, a raczej partyjnego oligopolu konsument finalnie będzie miał ograniczoną możliwość wyboru – mówi Andrzej Gantner, dyrektor generalny Polskiej Federacji Producentów Żywności.

O Krajowej Grupie Spożywczej było głośno po wypowiedziach Jarosława Kaczyńskiego, że toczone są rozmowy w sprawie odkupienia od amerykańskiego funduszu CVC sieci handlowej Żabka. To już ok. 7 tys. sklepów w całym kraju, a przedstawiciele rynku finansowego podają wyceny sieci od ok. 2 mld euro. Według wciąż nieoficjalnych informacji właściciel rozważa też wprowadzenie Żabki na giełdę.