Ukraińcy kupią niezbędne leki w Polsce, nawet jeśli nie mają recepty

W polskich aptekach jest możliwość wydania niezbędnego leku osobom przybyłym z Ukrainy, które nie mają recepty. W przypadku zagrożenia zdrowia pacjenta receptę może bowiem wystawić farmaceuta - przypomniał Główny Inspektor Farmaceutyczny.

Publikacja: 26.02.2022 13:48

Ukraińcy kupią niezbędne leki w Polsce, nawet jeśli nie mają recepty

Foto: Adobe Stock

Główny Inspektor Farmaceutyczny wydał komunikat ws. uprawnień zawodowych farmaceutów polegających na możliwości wystawiania recept farmaceutycznych "w związku z bezprecedensową inwazją Rosji na Ukrainę i dynamicznie rozwijającą się sytuacją międzynarodową, a także zważywszy na rolę farmaceuty w zapewnianiu dostępności i bezpieczeństwa stosowania produktów leczniczych przez pacjentów, którzy – niezależnie od narodowości – wymagają bezpośredniego fachowego wsparcia".

"Farmaceuta pracujący w aptece lub punkcie aptecznym w sytuacji zagrożenia zdrowia pacjenta, jest uprawniony do wystawienia recepty na produkty lecznicze o kategorii dostępności Rp (z zastrzeżeniem środków kontrolowanych). Recepta farmaceutyczna wystawiana jest elektronicznie i musi zawierać dane wyszczególnione w art. 96a ust. 1 (z wyłączeniem pkt 5 lit. b) oraz przyczynę wydania leku. Wyżej wymienione recepty realizowane są z pełną odpłatnością – 100% i wymagane jest ich ewidencjonowanie.

Dodatkowo, w szczególnych sytuacjach regulowanych zapisami ustawy, tj. brak dostępu do systemu e-zdrowia (P1) oraz zagrożenie zdrowia pacjenta o nieustalonej tożsamości, możliwe jest wystawienie recepty farmaceutycznej w postaci papierowej" - wskazuje GIF.

Podkreśla też, że każdy farmaceuta posiadający prawo wykonywania zawodu i widniejący w Centralnym Rejestrze Farmaceutów ma również możliwość wystawienia recepty pro auctore oraz pro familiae (czyli dla siebie lub swojej rodziny). Taka recepta wystawiana jest w postaci elektronicznej za pomocą aplikacji gabinet.gov.pl. W wyjątkowych sytuacjach można ją wystawić również w postaci papierowej.

Aptekarze muszą jedynie pamiętać, by recepty papierowe, na których ordynowane są leki refundowane, posiadały unikalny numer identyfikujący receptę, który farmaceuta otrzymuje z Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) po uzyskaniu dostępu do portalu NFZ.

Czytaj więcej

Ukraińcy za darmo pojadą pociągiem w Polsce, Czechach i na Słowacji

"Niezależnie od powyższego, w każdej sytuacji należy dochować niezbędnej sumienności i słuszności zawodowej, wymogów etyki zawodu farmaceuty, mając zawsze na uwadze dobro pacjenta. Przed wystawieniem recepty niezbędne jest przeprowadzenie wywiadu z pacjentem lub ewentualna weryfikacja dokumentacji poświadczającej, że pacjent był już diagnozowany przez lekarza, ordynowany lek jest właściwy i zgodny z zaleceniami terapeutycznymi" - czytamy na stronie GIF.

Niezależnie od tego polskie przepisy dopuszczają realizację recept wystawionych za granicą, także poza Unią Europejską. Jak informuje portal gdziepolek.pl, recepta wystawiona w państwie spoza Unii Europejskiej (np. wystawiona na Ukrainie czy w Rosji), może być zrealizowana w Polsce, jeśli jest czytelna dla aptekarza. Recepty wypisane np. cyrylicą mogą sprawiać trudności, ale nie są to przeszkody nie do pokonania. Recepta zagranicza musi też zawiera pewien minimalny zakres danych:

- informacje o pacjencie: imię lub imiona i nazwisko pacjenta, adres pacjenta;

- informacje o leku: nazwę powszechnie stosowaną (międzynarodową) albo nazwę handlową, postać, moc, ilość;

- datę wystawienia recepty;

- dane osoby wystawiającej receptę w formie nadruku lub pieczęci i własnoręczny podpis osoby wystawiającej receptę.

Główny Inspektor Farmaceutyczny wydał komunikat ws. uprawnień zawodowych farmaceutów polegających na możliwości wystawiania recept farmaceutycznych "w związku z bezprecedensową inwazją Rosji na Ukrainę i dynamicznie rozwijającą się sytuacją międzynarodową, a także zważywszy na rolę farmaceuty w zapewnianiu dostępności i bezpieczeństwa stosowania produktów leczniczych przez pacjentów, którzy – niezależnie od narodowości – wymagają bezpośredniego fachowego wsparcia".

"Farmaceuta pracujący w aptece lub punkcie aptecznym w sytuacji zagrożenia zdrowia pacjenta, jest uprawniony do wystawienia recepty na produkty lecznicze o kategorii dostępności Rp (z zastrzeżeniem środków kontrolowanych). Recepta farmaceutyczna wystawiana jest elektronicznie i musi zawierać dane wyszczególnione w art. 96a ust. 1 (z wyłączeniem pkt 5 lit. b) oraz przyczynę wydania leku. Wyżej wymienione recepty realizowane są z pełną odpłatnością – 100% i wymagane jest ich ewidencjonowanie.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Konsumenci
Rzecznik generalny TSUE o restrukturyzacji Getin Banku: ocenić musi polski sąd
Praca, Emerytury i renty
Rząd ma problem z emeryturami. Trybunał wymusił kosztowne zmiany
Prawo dla Ciebie
Miliony z Funduszu bez konkursów. Eksperci są pewni: Ziobro złamał konstytucję
Podatki
Skarbówka będzie łapać już tylko prawdziwych oszustów
Materiał Promocyjny
Jaki jest proces tworzenia banku cyfrowego i jakie czynniki są kluczowe dla jego sukcesu?
Sądy i trybunały
SN dopuszcza piętrowe wyłączenia sędziów
Płace
Ostatnia taka podwyżka pensji. W przyszłym roku czeka nas rewolucja