[b]Jeżeli w skład spółki cywilnej wchodziło tylko dwóch wspólników, to wystąpienie jednego z nich powoduje, że spółka przestaje istnieć[/b]. Z istoty umowy spółki cywilnej wynika bowiem, że jedna osoba nie może prowadzić działalności w takiej formie.

Po wystąpieniu wspólnika ze spółki każdy ze wspólników musi dokonać zmian w ewidencji działalności gospodarczej.

W ewidencji bowiem jako przedsiębiorca nie jest wpisana spółka cywilna, lecz wspólnicy jako osobni przedsiębiorcy.

Wspólnik, który wystąpił ze spółki, a nie zamierza kontynuować działalności, powinien wyrejestrować się z ewidencji.

Natomiast drugi wspólnik, który chce dalej prowadzić działalność gospodarczą, powinien przede wszystkim zdecydować, w jakiej formie będzie ją prowadził:

- czy zdecyduje się być jednoosobowym przedsiębiorcą,

- czy założy z innym przedsiębiorcą (przedsiębiorcami) inną spółkę (np. cywilną, jawną itd.),

- czy przystąpi do już działającej spółki (cywilnej, jawnej, z o.o. itd.).

Po podjęciu decyzji powinien dopełnić w gminie formalności związanych ze zmianą treści wpisu w ewidencji.

Jeśli chodzi o rozliczenia majątkowe, to zgodnie z art. 871 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=0D30A42509CCA47AD5384C630DCDB4A0?id=70928]kodeksu cywilnego[/link] wspólnikowi występującemu ze spółki zwraca się rzeczy, które wniósł do spółki do używania, oraz wypłaca się w pieniądzu wartość jego wkładu oznaczoną w umowie spółki, a w braku takiego oznaczenia - wartość, którą wkład ten miał w chwili wniesienia. Jeśli wkładem do spółki było świadczenie usług lub używanie rzeczy należących do wspólnika, to nie zwraca się ich wartości.

Występującemu wspólnikowi wypłaca się również taką część wartości wspólnego majątku pozostałego po odliczeniu wartości wkładów wszystkich wspólników, jaka odpowiada stosunkowi, w którym występujący wspólnik uczestniczył w zyskach spółki.

[b]Czytaj również: [/b]

[i][link=http://www.rp.pl/artykul/72306,363152_Co_zrobic_likwidujac_spolke_cywilna.html]Po rozwiązaniu spółki potrzebny remanent[/link] [/i]

[i][link=http://www.rp.pl/artykul/72306,346845_Jak_rozliczyc_sie_z_bylym_wspolnikiem.html]Jak rozliczyć się z byłym wspólnikiem[/link][/i]

[i][link=http://www.rp.pl/artykul/72306,230834_Niewiele_formalnosci_przy_likwidacji_spolki_cywilnej_.html]Niewiele formalności przy likwidacji spółki cywilnej[/link][/i]

[i] Więcej o likwidacji spółki cywilnej piszemy w naszym serwisie

[link=http://www.rp.pl/temat/72306.html]rp.pl » Dobra Firma » Spółki » Likwidacja spółki » Likwidacja spółki cywilnej [/link]

O podatkowych skutkach likwidacji spółki cywilnej piszemy w serwisie [link=http://www.rp.pl/temat/56209.html]rp.pl » Dobra Firma » Podatki » Likwidacja i zawieszenie działalności gospodarczej » Likwidacja spółki cywilnej[/link] [/i]