Do szerokich konsultacji trafił dokument przygotowany przez zespół Polityki Społecznej Narodowej Rady Rozwoju działającej przy Prezydencie RP. Eksperci proponują w nim koncentrację wsparcia finansowanego ze środków publicznych w centrach usług społecznych. Najlepiej na szczeblu gminy, gdzie działają obecnie ośrodki pomocy społecznej. Priorytetem ma być wsparcie dla rodzin na każdym etapie rozwoju i z każdym problemem, z jakim przyjdzie im się mierzyć. Poczynając od opieki nad osobami niepełnosprawnymi czy w podeszłym wieku po wsparcie w poszukiwaniu zatrudnienia dla rodziców z dziećmi.

Eksperci NRR nie chcą narzucać obowiązku zmian i proponują jedynie, aby samorządy miały możliwość skorzystania z nowych rozwiązań. Chcą w ten sposób uniknąć sytuacji, gdy zmienią się tylko szyldy na działających już urzędach.

Zachętą do zmian ma być rola CUS jako koła zamachowego dla rozwoju lokalnego na bazie usług społecznych potrzebnych w danej społeczności. Poza dotychczasowymi zadaniami przypisanymi do ośrodków pomocy społecznej, CUS miałby zajmować się dwoma nowymi usługami: asystenturą dla rodziny i usługami opiekuńczymi dla seniorów, z uwzględnieniem usługi opieki długoterminowej dla osób niesamodzielnych.

Koncepcja nazwana roboczo Ośrodek Pomocy Społecznej+ oznacza otwarcie się na świadczenie usług dla ogółu mieszkańców, a nie jak dotychczas tylko dla osób najsłabszych czy najbiedniejszych, spełniających kryteria udzielenia im pomocy społecznej.

Nowy model funkcjonowania CUS ma być na tyle elastyczny, że każdy samorząd będzie mógł dostosować go do swoich potrzeb, uwzględniając wielkość lokalnej populacji czy uwarunkowania geograficzne zachęcające do objęcia terenu kilku gmin działaniem jednego Centrum.

Samorządy miałyby także zyskać większą swobodę w decydowaniu, na co przeznaczyć publiczne pieniądze dedykowane na pomoc społeczną.