Czytaj w poradniku:

Nie wszystkie alimenty wolne od podatku

Tylko świadczenia alimentacyjne na dzieci do 25 lat i bez względu na wiek, gdy mają specjalny dodatek lub rentę, są w pełni zwolnione.

Odsetki od zasądzonych alimentów z podatkiem

Wolne od podatku dochodowego są alimenty, ale nie ma już podstaw prawnych objęcia zwolnieniem także zasądzonych od nich odsetek.

Kolejność zobowiązanych do płacenia alimentów określa ustawa

Obowiązek dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania, obciąża krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo.