Obie funkcjonujące w Polsce formy grupowego długoterminowego oszczędzania – w postaci pracowniczych programów emerytalnych (PPE) oraz pracowniczych planów kapitałowych (PPK) – na dobre zadomowiły się wśród polskich pracodawców. Być może liczba ponad 3 milionów uczestników oraz kwota ponad 30 mld złotych aktywów w zarządzaniu w ramach PPE/PPK nie zwalają z nóg, ale nie można już przejść wobec tych rozwiązań obojętnie. Szczególnie gdy okazuje się, że to, co dzieje się w szeroko rozumianym świecie zewnętrznym, ma istotny wpływ na tego rodzaju programy jak PPE czy PPK oraz związane z nimi obowiązki spoczywające na pracodawcach je prowadzących.